Mesto vyhlási verejnú súťaž na revitalizáciu Námestia slobody

Mesto sa pripravuje na druhú etapu revitalizácie Námestia slobody. Zajtrajším dňom vyhlasuje verejnú architektonickú súťaž na jeho výslednú podobu.

Mesto pokračuje v revitalizácii Námestia slobody. Ukončená je prvá etapa, v rámci ktorej bola počas letných mesiacov z námestia a vnútornej plochy fontány odstránená burina, očistené odvodňovacie rigoly a chodníky od lístia a ihličia. Taktiež boli orezané kroviny, z kovovej skulptúry fontány zmizli grafity a 209 lavičiek na námestí dostalo nový náter.

Námestie ožíva

Mesto sa pripravuje na druhú etapu revitalizácie Námestia slobody. Zajtrajším dňom vyhlasuje verejnú architektonickú súťaž na výslednú podobu Námestia slobody. „Cieľom súťaže má byť koncept, ako má námestie vyzerať, z ktorého potom urobíme realizačné projekty a podľa investičnej náročnosti sa potom rozetapizuje investícia opravy námestia,“ uviedol na dnešnej tlačovej konferencii primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Do ideovej súťaže na revitalizáciu námestia sa budú môcť zapojiť architekti a krajinní architekti zo Slovenska i zahraničia. Cieľom je získať invenčnú koncepciu revitalizácie námestia, pričom výsledkom by mali byť nápady a nové myšlienky pre námestie, ktoré by posilnili existujúce hodnoty námestia.

Zároveň by malo v budúcnosti námestie plniť všetky atribúty kladené na súčasný verejný priestor: bezbariérovosť, bezpečnosť a udržateľnosť nákladov z hľadiska realizácie i údržby, adaptácia na zmenu klímy, podčiarknuť hodnotu námestia ako centrálneho mestského priestoru, zvýšiť atraktivitu priestoru.

„Po osemdesiatom deviatom dostalo námestie meno Námestie slobody, avšak sloboda tu stále nie je úplne jasná. Ľudia sa nemôžu dostať do priestorov, kde je zeleň, nie je tam ani mobiliár,“ vysvetlila hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad. Vyvýšené zelené plochy by sa mali stať bezbariérovými, rovnako fontána by mala byť po revitalizácii čiastočne sprístupnená.

Súťaž

Súťaž bude trvať dva mesiace, vyhlásená bude zajtra 7. septembra ako ideová architektonicko-urbanistická súťaž na revitalizáciu Námestia slobody na portáli hlavného mesta pod www.bratislava.sk a www.sutaznamestieslobody.bratislava.sk. a na portáli Slovenskej komory architektov. Realizácia víťazného návrhu bude prebiehať v roku 2018.

Do medzinárodnej architektonickej súťaže sa môže prihlásiť ktokoľvek za predpokladu, že v jeho tíme je autorizovaný architekt. O víťazovi rozhodne porota v zložení: predseda poroty architekt Igor Marko, jeho zástupkyňou je dekanka Ľubica Vitková, zástupca autorov architekt Virgil Droppa ml., krajinná architektka Tamara Reháčková, zástupca HB Reavis Jakub Gossányi, hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad a architekt Iľja Skoček zo Slovenskej komory architektov.

„Pri súťaži hrá rozhodujúcu rolu aj návrh na rekonštrukciu fontány tak, aby bolo udržateľné hospodárenie s vodou, po stránke ekologickej aj aby boli udržateľné jej náklady jednak na jej rekonštrukciu a jednak na jej prevádzku,“ uviedla Konrad, ktorá chce urobiť z priestoru námestie 21. storočia, a to napríklad aj tým, že sa nahradia obyčajné smetné koše košmi na triedenie odpadu, na námestie sa osadí viacúčelový mobiliár určený na relax, wifi, napojenie na elektrinu pre usporiadanie koncertov a z námestia vytvoriť smart priestor.

Investícia

V rámci prvej etapy revitalizácie námestia investovalo mesto viac ako 100-tisíc eur a investovať plánuje ďalších 100-tisíc eur. HB Reavis podporí revitalizáciu námestia sumou 500-tisíc eur.

Mesto pri revitalizácii Námestia slobody spolupracuje s mestskou časťou Staré Mesto, spoločnosťou HB Reavis, občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným nadáciou HB Reavis, s hlavnou architektkou Bratislavy Ingrid Konrad, s Úradom vlády SR, Fakultou STU aj Ministerstvom dopravy.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame