Námestie slobody sa mení k lepšiemu: Burina zmizla a lavičky sú ako nové

Naplánovaná je tiež oprava dlažby a chodníkov, dobetónovanie chýbajúcich častí travertínového múriku fontány, oprava rigolov a osadenie nových odpadkových košov.

Hlavné mesto pokračuje v revitalizácii Námestia slobody, ktoré je dlhodobo v dezolátnom stave. Počas prvej etapy, ktorá je zameraná najmä na prípravné práce týkajúce sa starostlivosti o zeleň a zabezpečenia čistoty a bezpečnosti, bola napr. z námestia a vnútornej plochy fontány odstránená burina či očistené odvodňovacie rigoly a chodníky od lístia a ihličia. Informovala o tom Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.

Druhá etapa v septembri

Taktiež boli orezané kroviny, z kovovej skulptúry fontány zmizli grafity a 209 lavičiek na námestí dostalo nový náter. Ten by mali dostať aj betónové múriky a stĺpy verejného osvetlenia. Naplánovaná je tiež oprava existujúcej dlažby a chodníkov, dobetónovanie chýbajúcich častí travertínového múriku fontány a oprava rigolov, okrem toho osadenie nových odpadkových košov, vrátane tých na psie exkrementy či montáž stojanov na bicykle.

Práce by mali byť ukončené v druhej polovici prázdnin.

S druhou etapou revitalizácie, kedy by malo ísť o verejnú súťaž na ideový urbanistický návrh námestia, sa má začať v septembri. „Výsledkom bude koncept budúceho riešenia Námestia slobody, ktorý bude rozpracovaný do realizačného projektu s realizáciu v budúcom roku,“ doplnila Kohútiková.

Hlavné mesto v súvislosti s revitalizáciou Námestia Slobody podpísalo v máji tohto roka zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a občianskym združením Dobré m(i)esto, založeným Nadáciou HB Reavis. Práce majú byť ukončené do konca roka 2018, pričom z rozpočtu mesta by mala byť vyčlenená suma 120 000 eur, ďalších 500 000 eur má dať investor.

Zdroj: TASR