Kolárko opäť ožije! Toto je nová vízia pre zanedbané bratislavské námestie

Iniciátorom oživenia Kollárovho námestia je nadácia Green Foundation, ktorá sa už od marca snaží prinavrátiť "Kolárku" jeho zašlú slávu.

Kto denne prechádza cez Kollárovo námestie, dobre vie, že tento verejný priestor už dlho nepôsobí zrovna prívetivo. Ak však máte pozorné oko, určite vám neušlo, že na Kolárku sa v poslednom čase niečo deje.

Čiastočná revitalizácia

Kollárovo námestie prechádza v týchto dňoch čiastočnou revitalizáciou, ktorej iniciátorom je nadácia Green Foundation. Tá riešila obnovu námestia formou participatívneho procesu, do ktorého sa zapojili spoločnosti a organizácie sídliace na námestí a v jeho blízkosti, a taktiež miestna samospráva a bratislavský magistrát, ktorý je vlastníkom tohto územia.

„Zámerom projektu je uviesť Kollárovo námestie do dôstojnejšej podoby čiastočnou revitalizáciou a dizajnovaním programových aktivít, ktorými tak nadobudne ďalšie funkcie,“ uviedla Jana Rajcová z nadácie Green Foundation.

Diskusie aj prieskumy

Participatívny proces bol zložený z pravidelných diskusií, zo zberu dát, prezentácií či mapovania prostredia. Nadácia zorganizovala šesť tematických okrúhlych stolov, kde rezonovali témy ako architektúra/ur­banizmus, doprava, zeleň a životné prostredie, kultúra a sociabilita. Súčasťou procesu boli aj prieskumy, do ktorých sa zapojilo približne 500 ľudí, ďalej sa uskutočnilo 300 rozhovorov a 150 pracovných stretnutí, ako aj tri brigády na námestí.

Participatívny proces zavŕšili 22. novembra záverečným tvorivým workshopom s architektom a placemakerom Igorom Markom, kde predstavili viacero scenárov vízie Kollárovho námestia smerujúcu k reprezentatívnemu a zapamätateľnému verejnému priestoru na mape Bratislavy, s vlastným charakterom a identitou. Ktorý z týchto scenárov vízie námestia bude realizovateľný a akceptovateľný bude procesom ďalších analýz, rozhovorov a konsenzov dotknutých strán, odborníkov a expertov.

Hlavné výstupy z participácie:

  • zredukovanie tranzitnej automobilovej dopravy cez námestie a celkové upokojenie dopravy tak, aby bolo možné priestorovo aj programovo previazať námestie do jedného celku
  • vytvoriť platformu pre spoluprácu aktérov v okolí Kollárovho námestia, ktorej ciele by smerovali k oživeniu námestia, k jeho programovaniu i k lepšiemu spravovaniu
  • pracovať s návrhom funkcií a aktivít, čo povedie k posilneniu charakteru námestia ako destinácie
  • rozvíjať zelený charakter Kollárovho námestia, ktorý je vnímaný ako hodnota tohto priestoru

Prvé aktivity

Nadácia Green Foundation na námestí už aj zrealizovala svoje prvé aktivity. Vyčistila námestie, umiestnila chýbajúce smetné koše a taktiež čistila a premaľovala znehodnotené steny budovy v spodnej časti námestia. Profesionálna graffiti maľba by mala byť prevenciou pred ďalším potenciálnym znehodnotením sprejermi.

„V týchto dňoch nás čakajú ešte ďalšie strategické kroky, rokovania, plánovanie krátkodobých i dlhodobých aktivít a nastavenie ďalšieho procesu zmeny Kollárovho námestia tak, aby bolo v budúcnosti krajším miestom pre obyvateľov i návštevníkov Bratislavy,“ dodala Rajcová.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk