Kampaň Do práce na bicykli prilákala najviac nadšencov z Bratislavy

Tento rok sa do súťaže Do práce na bicykli prihlásil v rámci celého Slovenska rekordný počet 8 531 účastníkov, 2 566 tímov a 1 166 zamestnávateľov.

Hlavné mesto sa aj tento rok zapojilo do obľúbenej kampane Do práce na bicykli, ktorá sa koná od 1. mája do 31. mája na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách a samosprávach.

Tento rok sa do celoslovenskej súťaže prihlásil rekordný počet účastníkov, pričom najväčší počet prihlásených tímov aj jednotlivcov v rámci Slovenska hlási Bratislava. Pokiaľ ide o víťazného zamestnávateľa s najväčším počtom tímov prihlásených do súťaže, v tomto smere vedie Ministerstvo vnútra SR s počtom 192 prihlásených tí­mov.

„Narastajúci počet prihlásených cyklistov je pozitívnym výsledkom a svedčí o trende využívania bicykla ako formy alternatívnej dopravy pri každodennom dochádzaní do práce. Z Bratislavy sa tento rok do súťaže prihlásilo až 2 616 jednotlivcov v 777 súťažných tímoch, ktoré majú momentálne najazdených okolo 133-tisíc km,“ informoval Pavol Griač z Oddelenia stratégie a projektov magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň mestský cyklokoordinátor.

Cieľom je podpora cyklodopravy

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste.

Cieľom celonárodnej súťaže Do práce na bicykli, ktorá potrvá do 31. mája, je záujem motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli. A taktiež motivovať zamestnancov, aby viac využívali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Investície do výstavby cyklotrás

Bratislava je naklonená vytváraniu podmienok pre rozvoj cyklistiky v meste. Mesto realizuje potrebné kroky v zmysle Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017 s cieľom zvýšiť podiel nemotorovej a verejnej dopravy za súčasného zníženia motorizovanej individuálnej dopravy.

Rozvoj a podpora cyklodopravy aj naďalej patrí medzi hlavné priority mesta na rok 2017. V roku 2017 je v rozpočte hlavného mesta na výstavbu a údržbu cyklotrás alokovaných 626-tisíc eur a z programu Verejná infraštruktúra ďalších 460-tisíc eur.

Ilustračný obrázok

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame