Nina Táborská Samospráva

Aká bude Petržalka v roku 2023? Samospráva čaká na pripomienky obyvateľov

Zaujíma vás, aké sú najväčšie nástrahy pre najpočetnejšiu bratislavskú časť v najbližších rokoch? Definitívnu podobu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja predstaví samospráva na verejnom prerokovaní v polovici februára.

Ilustračný obrázok k článku Aká bude Petržalka v roku 2023? Samospráva čaká na pripomienky obyvateľov
Zdroj: TASR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je kompletný a čaká ho posledné verejné pripomienkovanie a následné odsúhlasenie na najbližšom miestnom zastupiteľstve. Petržalčania by sa na 140 stranách Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2016 až 2023 mali dozvedieť odpovede na všetky dôležité otázky týkajúce sa budúcnosti najväčšej mestskej časti. Jeho definitívnu podobu predstaví samospráva na verejnom prerokovaní 15. februára v CC Centre.

Plány do budúcnosti

Súčasťou je akčný plán, ktorý predstavuje zoznam zámerov, ktoré sú prioritné, a pri ktorých je plánovaný začiatok realizácie v intervale najbližších 3 rokov. Na rok 2016 zohľadňuje návrh programového rozpočtu Petržalky. Akčné plány na roky 2017 a 2018 predstavujú nadväzné projektové zámery.

Pripravuje sa v pravidelnom ročnom intervale, ako jeden zo vstupov do tvorby rozpočtu mesta. „Termín realizácie konkrétnych projektových zámerov je iba indikatívny, pretože, najmä v prípade investične náročnejších projektov, ich realizácia bude závisieť od možnosti čerpania externých finančných zdrojov,“ vysvetlila pre Bratislava24.sk hovorkyňa Petržalky Michaela Platznerová. Akčný plán je rozdelený na hospodársku oblasť, sociálnu a enviromentálnu.

Škola, doprava aj verejné priestranstvá

Najviac investícií by malo podľa aktuálnej podoby dokumentu putovať do školstva, ciest, riešenia dopravy, športovísk, či verejných priestranstiev.

Prioritou v hospodárskej oblasti je rozvoj nemotorovej dopravy, teda výstavba cyklotrás, cyklochodníkov a stojanov na bicykle, rozvoj parkovacej politky a revitalizácia verejných priestranstiev. Tu napríklad samospráva do roku 2017 počíta v uliciach, ktoré boli zmenené na jednosmerné, osadiť značenie povoľujúce cyklistom prejazd v oboch smeroch.

Čítajte tiež: Električkovú trať do Petržalky budú predlžovať. Pozdĺž celej trasy sú naplánované cyklochodníky

Projektové zámery v sociálnej oblasti zahŕňajú rozvoj infraštruktúry sociálnych služieb, rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb a zariadení, rozvoj školskej infraštruktúry čo obnáša zvýšenie kapacity a skvalitnenie priestorov a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, skvalitnenie ich technického stavu, rekonštrukciu technologického vybavenia jedální ZŠ a MŠ ako aj rekonštrukciu vonkajších areálov škôl a ich sprístupnenie verejnosti.

Spadá sem napríklad zámer osadiť nové prvky na detských ihriskách, ktoré budú vhodné aj pre deti s telesným postihnutím.

Environmentálna oblasť má za cieľ skvalitniť životné prostredie podporou revitalizácie sídliskovej zelene, údržbou parkov a lužných lesov, zefektívnením odpadového a energetického hospodárstva MČ Bratislava-Petržalka. Súčasťou je napríklad v tomto roku vytvoriť v hodnote 20 000 eur z rozpočtu MČ Generel verejnej zelene na území MČ, ktorý by predstavil aktuálny stav verejnej zelene, trávnatých plôch a drevín na území Petržalky.

Kľúčové investície

PHSR definuje desiatky kľúčových investícií a projektov do rozvoja Petržalky do roku 2023, ktoré si vyžiadajú zhruba 26 miliónov eur. To je na rozpočet Petržalky odvážna suma. Ako vysvetlila Platznerová, záležať preto bude aj na čerpaní eurofondov. Tu však Petržalka naráža na problém, pretože ako súčasť “bohatého” bratislavského regiónu bude mať aj v nasledujúcom programovom období možnosti veľmi obmedzené.

Materiál, ktorý je zverejnený na webovej stránke Petržalky je výsledok práce odborných tímov a čaká ho ešte verejné pripomienkovanie. Každý občan Petržalky k nemu môže podať námietku, pripomienku, či doplňujúcu informáciu do 19. februára písomne v podateľni úradu, mailom na adrese jana.jeckova@petrzalka.sk alebo aj na verejnom pripomienkovaní, ktoré sa uskutoční v pondelok 15. februára o 16:00 v CC Centre. Po ukončení pripomienkovania mestská časť materiál predloží na hlasovanie do miestneho zastupiteľstva.

Prečítajte si tiež: Ako vznikalo najväčšie sídlisko v strednej Európe? V Petržalke otvoria interaktívnu výstavu

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM