Zákon v tomto roku porušilo 329 bratislavských psičkárov

Tak, ako polícia dohliada na poriadok na cestách, dohliada aj na poriadok na verejných trávnikoch.

Okrem lásky a radosti, ktoré si denne so svojimi miláčikmi dávame, nezabúdajme ani na povinnosti, ktoré voči svojim psíkom máme. A to najmä pri venčení.

Pozor na povinnosti

To, že kôpky, ktoré po sebe psík zanechá, je potrebné odpratať, už vieme. Ak tak neurobíte, hrozí vám pri prichytení od mestskej polície pokuta do výšky 30 eur. A psičkári dobre vedia, že tieto peniažky je lepšie ušetriť na iné výdavky spojené so psími záležitosťami.

Polícia však okrem „zabudnutých“ psích exkrementov rieši aj niekoľko ďalších priestupkov, ktorých sa psičkári dopúšťajú. A nie je ich málo. „Pokiaľ ide o problematiku dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov, prípadne zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sme v tomto roku na území hlavného mesta zistili 329 porušení,“ uviedol pre Bratislava24.sk Peter Pleva, hovorca MsP Bratislava.

Najviac porušení bolo za nerešpektovanie voľného pohybu psov, ale aj evidencie psov na príslušných miestnych úradoch. „Za porušenie ustanovení VZN je možné priestupcu na mieste riešiť uložením blokovej pokuty, a to do výšky 30 eur,“ dodal Pleva.

Pritom, ako dobre vieme, mať psíka zaevidovaného na príslušnom miestnom úrade sa oplatí. Z peňazí, ktoré ste povinní raz ročne uhradiť ako daň za psa, príslušná mestská časť nakupuje vrecká na psie exkrementy, osádza koše na psie exkrementy, zabezpečuje ich vyprázdňovanie a pod.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame