Vojsko sa chce zbaviť tisícok samopalov

Ministerstvo obrany SR chce predať prebytočné zbrane. Informuje o tom na svojej webovej stránke v rámci jednej z ponúk na predaj hnuteľného vojenského majetku.

Maros Palesch

Ako uviedla riaditeľka komunikačného odboru MO SR Henriette Geierová, ide približne o 27.000 samopalov – vzor 58 P a vzor 58 V. Vyrobené boli v rokoch 1968 až 1979.

Dôvodom, prečo boli vyhlásené za prebytočné, je skutočnosť, že prevyšujú predpísané tabuľky počtov, normy a nariadené stavy zásob. „A teda neslúžia ozbrojeným silám v rámci predmetu činnosti,“ spresnila Geierová.

Ďalej pripomenula, že MO SR postupuje v súlade so zákonom o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, kde je stanovené, že majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný. „Správca je povinný bez zbytočného odkladu naložiť s takýmto majetkom účelne a hospodárne,“ pripomenula s tým, že v súvislosti s uvedenými skutočnosťami sa za prebytočné zbrane neplánuje náhrada.

Uchádzačom o odkúpenie tohto prebytočného majetku štátu môže byť právnická osoba, ktorá preukáže, že vlastní povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle zákona o obchodovaní s ním. Podklady k ponukovému konaniu si môžu uchádzači od rezortu vyžiadať do 19. novembra.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.