Vedeli ste, že najstaršie slovenské múzeum sa nachádza v Bratislave? Oslávte jeho jubileum!

Veľká expozícia o 150-ročnej histórii múzea je vo viacerých priestoroch Starej radnice. Okrem galérie na nádvorí aj na prvom poschodí sú prvýkrát sprístupnené aj miestnosti v suteréne.

Posledná výstava k vlaňajším celoročným oslavám 150-ročného jubilea Múzea mesta Bratislavy (MMB) s názvom Generácie generáciám potrvá do štvrtka 10. januára. Práve v tento deň o 15:00 hod. bude jej derniéra v Starej radnici, kde sídli najstaršie slovenské múzeum s nepretržitou činnosťou.

Expozícia o histórii múzea

„Autorky výstavy Elena Kurincová a Marta Janovíčková symbolicky na prahu roku 2019 urobia k nej posledný odborný výklad. Prezradia, že generácie kurátorov, kustódov v spolupráci s ostatnými zamestnancami múzea vytvárajú súbory zbierok, ktoré po muzeálnom spracovaní sprístupňujú generáciám obyvateľov mesta a jeho návštevníkom. Prezentujeme viac ako 200 predmetov a predstavujeme múzeum ako organizáciu i ako organizmus,“ informuje Beáta Husová z MMB.

Veľká expozícia o 150-ročnej histórii múzea je vo viacerých priestoroch Starej radnice. Okrem galérie na nádvorí aj na prvom poschodí a prvýkrát sú sprístupnené aj tri miestnosti v suteréne. Tematicky je rozdelená do šiestich periodických období: 1868–1923, 1924–1939, 1940–1945, 1946–1960, 1961–1990 a 1991–2018. Vizuálne a výtvarno-architektonicky ju pripravil tím Pavel Choma, Peter Nosáľ a Juraj Blaško.

Predstavuje reprezentačné predmety, akými sú primátorské reťaze, symbolické kľúče alebo kreslo mešťanostu. Aj najstaršie evidenčné knihy, spôsoby ukladania zbierok a ich prezentovanie v historických vitrínach. Panelové časti obsahujú podoby expozícií v minulosti aj menné zoznamy odborných pracovníkov.

Návštevník spozná meštianske skrinkové hodiny z druhej polovice 18. storočia, burzovú váhu so závažiami v kazete z roku 1882, množstvo fotografických, plagátových a iných dokumentov z desiatich tematických múzeí MMB. Tiež základné typologické členenie zbierkového fondu po roku 1961 na 17 druhov od archeológie až po zbrane, ako aj vydané publikácie či získané ocenenia.

Zdroj: TASR