V Petržalke prijali do škôlok o takmer 200 detí viac ako vlani

Napriek zvýšenému počtu prijatých detí ani tento rok Petržalka nemohla uspokojiť všetkých záujemcov, do škôlok neprijali až 600 detí.

Ilustračný obrázok k článku V Petržalke prijali do škôlok o takmer 200 detí viac ako vlani
Zdroj: TASR

Od septembra bude v Petržalke už 24 materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. K 23 existujúcim totiž pribudne zrekonštruovaná materská škola na Vyšehradskej ulici 17, kde bude 7 tried. Celkovo tak bude v petržalských škôlkach 121 tried.

Chýbajú škôlky aj učiteľky

Oproti minulému školskému roku bolo do materských škôl prijatých 972 detí, čo je takmer o 200 viac ako vlani. No zároveň oproti minulému roku pribudol aj počet žiadostí o prijatie, počet reálne podaných žiadostí bol takmer 1 600. Čiže ani tento rok Petržalka nemohla uspokojiť všetkých záujemcov, neprijatých je 600 detí.

Petržalka je jedinou mestskou časťou v Bratislave, kde sú v materských školách zriadených samosprávou špeciálne triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením. Konkrétne v MŠ Iľjušinova sú dve triedy pre deti s diagnózou autizmus, v MŠ Turnianska je jedna trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom a v MŠ Pifflova je jedna trieda pre deti s poruchami výživy.

Mestská časť okrem toho zo svojho rozpočtu vyčleňuje každoročne aj takmer 22-tisíc eur ako príspevok rodičom na zaplatenie súkromnej materskej školy. Pre školský rok 2017/2018 kritériá na poskytnutie príspevku splnilo 33 žiadateľov.

Za posledných desať rokov pribudlo v petržalských materských školách takmer tisíc miest v 30 triedach. V roku 2008 bola kapacita materských škôl 2 172 miest. Po dobudovaní MŠ Turnianska bude ich kapacita 3 149 miest.

Rovnako pálčivý ako nedostatok miest v materských školách je aj nedostatok kvalifikovaných učiteliek, aj napriek tomu, že ich sa mestská časť Petržalka snaží motivovať napríklad aj náborovým príspevkom vo výške 750 eur a možnosťou ubytovania.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk