V Dúbravke Pri kríži môže mesto stavať. Rozhodol o tom bratislavský krajský súd

Okresný súd Bratislava IV akúkoľvek stavebnú činnosť na pozemku pozastavil. Voči jeho verdiktu sa mesto odvolalo na Krajský súd. Ten rozhodol inak.

Okresný súd Bratislava IV nariadil v apríli tohto roka neodkladné opatrenia, z ktorých vyplývalo, že hlavné mesto sa musí zdržať akejkoľvek stavebnej činnosti na pozemku v lokalite Pri kríži a rovnako aj výrubu drevín.

V súvislosti s pozastavením prác na výstavbe náhradných nájomných bytov v spomínanej lokalite v Dúbravke, o ktorom rozhodol Okresný súd Bratislava IV. s účinnosťou od 28. apríla 2017, sa magistrát hlavného mesta, ako žalovaná strana, voči rozhodnutiu odvolal 12. mája 2017.

Krajský súd neodkladné opatrenie zrušil

Bratislavský kuriér dnes priniesol informáciu, že Krajský súd v Bratislave svojím rozhodnutím zrušil neodkladné opatrenie vydané Okresným súdom Bratislava IV, na základe ktorého nemohol stavebník (Hl. mesto SR Bratislava) vykonávať stavebné práce.

Magistrát tento fakt potvrdil. „Súd toto opatrenie zamietol z dôvodu, že neboli splnené zákonné predpoklady pre nariadenie navrhovaného neodkladného opatrenia. Súd sa tak priklonil na stranu hlavného mesta, ktoré si plní svoju zákonnú povinnosť na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného stavebným úradom mestskej časti Dúbravka. Hlavné mesto bude postupovať v súlade so zákonom a v spolupráci s partnermi. O ďalšom postupe budeme informovať včas,“ uviedol magistrát pre Bratislavský kuriér.

„Hlavné mesto môže začať so stavebnou činnosťou, nemôže sa však dotknúť drevín a stromov. Stále je totiž platné predbežné opatrenie vydané mestskou časťou, v rámci preneseného výkonu štátnej správy o zákaze výrubu drevín na pozemkoch, kde má prebiehať výstavba,“ informovala Bratislavský kuriér mestská časť Dúbravka.

Byty pre reštituentov

Magistrát chce v lokalite Pri kríži postaviť objekt so 68 náhradnými bytmi pre ľudí z reštituovaných domov, spoločnosť Metrostav ich má postaviť do 295 dní od prevzatia staveniska. Stavba má stáť približne 4,7 milióna eur. Byty pre ľudí z reštituovaných domov chce mesto stavať i napriek tomu, že už nemusí, môže ich aj kúpiť. Koncom januára 2017 to oznámilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu s magistrátom hlavného mesta.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame