Eva Sládková Krimi

Hrozí v Chorvátskom Grobe eko-katastrofa? Súkromník vraj vypúšťa odpad rovno do potoka

Firmu, ktorá v Chorvátskom Grobe spravuje čistiarne odpadových vôd, už v minulosti vyšetrovala inšpekcia a zistila porušenia zákona. Teraz aj Bratislavská vodárenská spoločnosť dostala šokujúci podnet.

Ilustračný obrázok k článku Hrozí v Chorvátskom Grobe eko-katastrofa? Súkromník vraj vypúšťa odpad rovno do potoka
Zdroj: TASR

Situácia v Chorvátskom Grobe a Čiernej vode je veľmi zložitá. Stavalo sa tam chaoticky a aj keď tam vybudovali dve čistiarne odpadových vôd, s koncepciou a aj s prevádzkou verejnej kanalizácie sú tam veľké problémy. Obec vodárenskú infraštruktúru zmluvne prenajala v roku 2012 súkromnej spoločnosti Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. a v roku 2014 zmluvu obec vypovedala. Odvtedy sa samospráva so súkromnou spoločnosťou súdi. Jeden súdny spor skončil úspešne pre obec začiatkom roka 2019, ale stále sa jej nedarí získať späť od Agility prenajatú vodárenskú infraštruktúru. Teraz sa tamojšou situáciou zaoberá aj Dozorná rada Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a zvažuje podanie trestného oznámenia.

Ekologická katastrofa

„Dozorná rada Bratislavskej vodárenskej spoločnosti dostala zatiaľ neoverenú informáciu, že tamojšia súkromná spoločnosť, ktorá to spravuje, by mala údajne vypúšťať až 70 percent odpadovej, zahnívajúcej vody z ich nedostatočných dvoch čističiek odpadových vôd priamo do recipientu, teda do miestneho potoka,“ vraví člen Dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Martin Vlačiky. Podľa neho, ak sa informácie potvrdia, môže hroziť až ekologická katastrofa, preto je vo verejnom záujme tieto skutočnosti overiť.

„Zadali sme advokátskej kancelárii, aby to prešetrila a na základe toho, s akými informáciami príde, sa rozhodneme, či podáme trestné oznámenie,“ dodal Martin Vlačiky.

Starostkine problémy

Novou starostkou Chorvátskeho Grobu je od decembra 2018 Vladimíra Vydrová. Podľa nej sa problémy s vodárenskou infraštruktúrou ťahajú z dávnejšej minulosti a aj vytekanie odpadových vôd z kanalizácie v minulosti viackrát riešila Slovenská inšpekcia životného prostredia a Okresný úrad Senec. Čistiarne odpadových vôd sú z roku 2004 – 2006 a už sú naplnené. Od roku 2012 ich prevádzkuje Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o.,

"Sú v dosť zlom stave, lebo do ich údržby nebolo investované v zmysle prirodzenej reprodukcie tak, ako by malo byť z vyberaného vodného a stočného. Čistiarne už nestačia, do kanalizačného zberača Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa odpadové vody nevypúšťajú. Často je najmä pri dažďoch situácia taká, že splašky vytekajú do terénu a môžu znečisťovať aj vodné toky,“ vraví Vladimíra Vydrová. Obec chcela obecnú vodárenskú infraštruktúru prevádzkovať sama aj za cenu, že by do nej musela investovať. Súkromná firma jej ju odmietla odovzdať a ani spoločná snaha s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou zatiaľ túto situáciu nepomohla vyriešiť.

Agilita

Súkromná spoločnosť odmieta tvrdenia, že by robila niečo, čo by spôsobovalo ekologické škody. Navyše, myslí si, že Bratislavská vodárenská spoločnosť sa tým nemá vôbec zaoberať.

„Pozorne sme si preštudovali stanovy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a osobitne v časti kompetencie Dozornej rady. Nenašli sme ani jedno ustanovenie, ktoré by Dozornú radu, resp. jej členov oprávňovalo zasahovať do činnosti inej obchodnej spoločnosti vykonávajúcej prevádzkovanie vodárenskej infraštruktúry. Problematika dodržiavania príslušných noriem pri prevádzkovaní čistiarní odpadových vôd, ako aj následného vypúšťania vyčistených odpadových vôd, je jedine v kompetencii Slovenskej inšpekcii životného prostredia,“ napísala nám zástupkyňa spoločnosti Zuzana Kováčová.

Ako dodáva, podmienky vypúšťania odpadových vôd stanovuje Okresný úrad Senec- Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a obec Chorvátsky Grob podľa nej disponuje „Rozhodnutím o povolení na vypúšťanie odpadových vôd z oboch čistiarní odpadových vôd (ČOV)“.

„Informáciu o údajnom „vypúšťaní 70 percent odpadovej zahnívajúcej vody do potoka“, hodnotíme ako šírenie poplašnej správy zo strany členov Dozornej rady BVS, a.s. a prijmeme príslušné právne opatrenia voči týmto šíriteľom,“ dodala Zuzana Kováčová.

Súkromná spoločnosť ďalej tvrdí, že dlhodobo poukazuje na nekoncepčne budovanú vodárenskú infraštruktúru, osobitne v časti splaškovej kanalizácie. Obec Chorvátsky Grob vraj nemá vyriešenú problematiku dažďovej kanalizácie, čo spôsobuje, že dažďové vody z povrchu vtekajú do splaškovej kanalizácie a to je dôvodom hydraulického preťažovanie oboch ČOV v období dažďov. Otázne potom je, prečo sa nevie so samosprávou dohodnúť a odovzdať jej vodárenskú infraštruktúru.

Porušenie zákona

Oslovili sme teda aj Slovenskú inšpekciu životného prostredie. Ukázalo sa, že súkromná spoločnosť má naozaj na rováši rôzne pochybenia. Inšpekcia ju už preverovala.

„V roku 2018 a 2019 boli vykonané kontroly vo veci vypúšťania odpadových vôd v obci Chorvátsky Grob a v danej veci momentálne prebieha správne konanie o uložení pokuty. Inšpekcia zistila porušenia vodného zákona. Momentálne prešetrujeme podnet na vypúšťanie odpadových vôd z Čistiarne odpadových vôd do Čiernej vody v obci Chorvátsky Grob. Údajom, že súkromná spoločnosť Agilita, ktorá prevádzkuje čistiareň odpadových vôd vypúšťa až 70 percent odpadovej „zahnívajúcej“ vody do potoka však nedisponujeme.“ napísala nám Brigita Pokorná zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Vyšetrovanie

Isté zatiaľ je, že ďalší postup v tejto veci určí vyšetrovanie.

„Mestá a obce majú právo uzavrieť zmluvu na prevádzku infraštruktúry (vodovody, kanalizácie aj čistenie odpadových vôd) s rôznymi prevádzkovateľmi infraštruktúry a nie iba s Bratislavská vodárenská spoločnosť. To je aj tento prípad a manažment odpadových vôd v Chorvátskom Grobe nie je v kompetencii BVS. Dozorná rada BVS, ktorá je nezávislým kontrolným orgánom BVS, sa napriek tejto skutočnosti na svojom poslednom zasadnutí 11.5.2020, z vlastnej iniciatívy rozhodla situáciu v Chorvátskom Grobe preveriť. Jej ďalší postup závisí aj od výsledkov právnej analýzy,“ uzavrel hovorca BVS Peter Podstupka.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie