V blízkosti rakúskej hranice v Petržalke má vyrásť nová moderná štvrť

Projekt má priniesť do Petržalky nové možnosti bývania. Okrem toho plánuje investor vybudovať domov seniorov, hotel či park.

Petržalka by sa mohla v najbližších rokoch rozrásť o novú štvrť. Developer Fundus, s. r. o. predstavil svoj zámer polyfunkčnej zóny Kopčianska – Juh, ktorá má vzniknúť v blízkosti štátnej hranice s Rakúskom a vojenského cintorína. Na tomto území sa v súčasnosti nachádza pole a skládka stavebného odpadu.

Trvalé i prechodné bývanie

Projekt, ktorý je momentálne posudzovaný z hľadiska vplyvu na životné prostredie, počíta s vybudovaním novej polyfunkčnej zóny s vlastným zázemím. „Navrhovaný investičný zámer prináša do územia nové plochy bývania/prechodného ubytovania, občianskej vybavenosti spolu s prislúchajúcimi vybavenostnými funkciami orientovanými pre širšie vrstvy obyvateľstva a návštevníkov lokality,“ píše sa v zámere projektu.

Primárnou funkciou novej štvrte bude bývanie trvalého charakteru a prechodného ubytovania, realizované v nízkopodlažných bytových domoch, v menšej miere v mestských vilách a objektmi slúžiacimi pre prechodné ubytovanie (hotel, penzión, študentský domov či dom seniorov).

Verejný park

Hlavný vstupný bod do novej zóny bude orientovaný z existujúcej Kopčianskej ulice. Centrom štvrte bude námestie a v severnej časti územia plánuje investor vybudovať aj zariadenia na trávenie voľného času a verejný park.

Developer by chcel začať s výstavbou prvej etapy v roku 2020, druhá etapa je naplánovaná medzi rokmi 2025 a 2030. Predpokladané náklady na realizáciu projektu odhaduje Fundus s. r. o. na 90 miliónov eur.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame