Iné športy Šport

Seniori, hýbte sa! V Bratislave postavia Centrum aktívneho starnutia

Ambíciou projektu Centra aktívneho starnutia je začať meniť tradičné spoločenské povedomie, že seniorský vek má byť obdobím pokoja a ‚šetrenia sa‘.

Ilustračný obrázok k článku Seniori, hýbte sa! V Bratislave postavia Centrum aktívneho starnutia
Zdroj: TASR

V areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) v Bratislave pribudne Centrum aktívneho starnutia. Zariadenie bude orientované na poskytovanie preventívnych a liečebných pohybových programov a rehabilitačných procedúr a vzdelávanie seniorov v oblasti zdravého životného štýlu so zameraním na celkové zlepšenie kvality ich života. Potvrdil to odborný garant projektu Dušan Hamar.

Zdravý životný štýl

Súčasne bude zariadenie slúžiť ako výskumné centrum v oblasti zdravotných účinkov pohybovej aktivity seniorov a pilotné pracovisko pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov činných v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti o seniorov.

„Zaoberať sa bude aj propagáciou a výchovou k zdravého spôsobu života pre širokú verejnosť. V rámci vzdelávacích aktivít bude poslaním centra zmena, z dnešného pohľadu už nesprávnych názorov na vhodné formy pohybových aktivít, najmä nedostatočné využívanie silových cvičení v kategóriách seniorov,“ priblížil Hamar.

Stavať sa začne o pol roka

V rámci areálu FTVŠ UK bude vybudovaný dvojpodlažný objekt. „Bola vyhotovená projektová dokumentácia a po rokovaniach a schvaľovacích procesoch vydané stavebné povolenie. V súčasnosti sa realizuje pod gesciou oddelenia pre verejné obstarávanie UK výberové konanie na zhotoviteľa stavby,“ povedal s tým, že začatie stavebných prác sa predpokladá v druhej polovici roka s termínom ukončenia do konca roku 2022.

„Vhodné formy pohybovej aktivity sú popri správnych stravovacích návykoch najdôležitejšou súčasťou preventívnej medicíny. Osobitne to platí pre seniorský vek, v ktorom okrem zvýšeného výskytu chronických ochorení dochádza k postupnému zhoršovaniu funkčných schopností jednotlivých orgánových systémov,“ povedal odborný garant projektu.

„Skúsenosti zo sveta, ako aj výsledky výskumných projektov z nášho pracoviska presvedčivo ukazujú, že takýmto negatívnym dôsledkom starnutia možno veľmi účinne predchádzať, či ich dokonca zvrátiť vhodnými programami pohybovej intervencie,“ priblížil Hamar.

„Ambíciou projektu Centra aktívneho starnutia je začať meniť tradičné spoločenské povedomie, že seniorský vek má byť obdobím pokoja a ‚šetrenia sa‘ a dosiahnuť, aby sa vhodné formy stali široko akceptovaným a verejne podporovaným prostriedkom na zlepšovanie kvality života seniorov,“ uzavrel.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie