Ružinovské rodiny s tohtoročnými prvákmi si finančne prilepšia

Ružinovskí prváčikovia dostanú od mestskej časti finančný príspevok vo výške 35 eur.

Ilustračný obrázok k článku Ružinovské rodiny s tohtoročnými prvákmi si finančne prilepšia
Zdroj: Bratislava - MČ Ružinov

Bratislavská mestská časť Ružinov aj tento rok podporí rodiny, ktoré majú od septembra 2017 doma prváčika. Od mestskej časti dostanú finančný príspevok vo výške 35 eur.

Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. „Príspevok pri prvom vstupe do školy poskytujeme každý rok. Štart školopovinného života znamená zvýšené náklady pre rodinu, príspevok od mestskej časti pomôže rodičom aspoň trocha zlepšiť rodinný rozpočet,“ povedal starosta Ružinova Dušan Pekár.

Kde a ako si môžete vyzdvihnúť príspevok

Ružinovský miestny úrad bude automaticky v priebehu septembra a októbra 2017 zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom detí zapísaných do prvých ročníkov základných škôl, zriadených mestskou časťou Ružinov, na základe zoznamov poskytnutých školami.

Finančný príspevok je potom možné vyzdvihnúť si do 30 dní odo dňa doručenia výzvy v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Ružinov na Mierovej 21, a to na základe oznámenia, ktoré bude zaslané na adresu dieťaťa uvedenú pri jeho zápise do prvého ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov. V prípade, ak má prvák iné priezvisko ako rodič, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa

Ak je dieťa zapísané do školy zriadenej iným subjektom ako je mestská časť Ružinov alebo do školy mimo Ružinova, ale jeho zákonný zástupca má trvalý pobyt v Ružinove, rodič si môže na miestnom úrade na Mierovej 21 podať žiadosť o tento príspevok. Predložiť musí aj „Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018“ a občiansky preukaz zákonného zástupcu ako oprávnenej osoby, ktorá má trvalé bydlisko v Ružinove.

Vynovené školy

Na mnohých ružinovských školákov čakalo v prvý školský deň prekvapenie, v podobe vynovenej telocvične, šatne, ihriska, či budovy. „V našich škôlkach a školách sme už v minulosti zrekonštruovali sociálne zariadenia a vymenili okná. Po týchto prácach sme sa zamerali na ďalšie potrebné úpravy. Pokračovali sme tak v zatepľovaní budov, opravách elektroinštalácie či suterénov. Rozširovali sme tiež kapacity v našich škôlkach prerobením služobných bytov na triedy,“ zhrnul tohtoročné rekonštrukcie škôl a škôlok Dušan Pekár.

Elektroinštaláciu samospráva opravila na ZŠ Medzilaborecká, ZŠ Nevädzová, MŠ Šalviová a ZŠ Ružová dolina, ktorej mestská časť zrekonštruovala v suteréne aj priestory šatní. Zároveň opravila aj suterén základnej školy na Vrútockej ulici ako i škôlky na Šalviovej z dôvodu odstránenia vlhkosti v týchto priestoroch.

V hlavnej budove ZŠ Borodáčova zas opravila netesné zvislé kanalizačné zvody. „Do týchto letných rekonštrukcií v našich základných a materských školách sme investovali viac ako 1 400 000 eur,“ uviedol starosta Dušan Pekár.

Tento rok Ružinov zateplil Základnú školu Kulíškova. Pokračuje v zateplení ZŠ Medzilaborecká a zateplená je po lete aj telocvičňa základnej školy na Mierovej ulici. Tento rok plánuje mestská časť začať so zatepľovaním aj Základnej školy Ostredková. Na rad prídu postupne aj ďalšie školy, ktoré takéto opravy potrebujú, pričom základná škola na Vrútockej a Nevädzovej ulici boli už v minulosti zateplené.

Zdroj: Bratislava - MČ Ružinov
Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame