Správy Samospráva

Petržalka odpustí pre koronakrízu podnikateľom dlh z nájmu

Mestská časť chce pomôcť podnikateľom, ktorých sa koronakríza dotkla v najväčšej miere.

Ilustračný obrázok k článku Petržalka odpustí pre koronakrízu podnikateľom dlh z nájmu
Zdroj: Dnes24.sk

Fyzické a právnické osoby, ktoré majú prenajaté nebytové priestory od mestskej časti na účely podnikateľskej činnosti, môžu požiadať petržalskú samosprávu o odpustenie dlhu z nájmu v čase mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavírusom.

Odpustia im dlh z nájmu

„Oprávneným žiadateľom je nájomca, ktorý v čase mimoriadnej situácie zaznamenal pokles tržieb v marci minimálne o desať a v apríli minimálne o 20 percent,“ informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Požiadať o odpustenie dlhu z nájmu môžu podnikatelia prostredníctvom žiadosti, v ktorej sú povinní uviesť popis hlavnej činnosti v prenajatom priestore, počet dní uzavretej prevádzky podľa jednotlivých mesiacov, miesto prevádzky, percento poklesu tržieb a deň otvorenia prevádzky.

„Žiadosť podnikateľ odošle spolu s čestným prehlásením, že spĺňa podmienky, ktoré mestská časť stanovila na odpustenie dlhu z nájmu,“ podotkla Halašková.

Podmienkou na odpustenie dlhu z nájmu je, že žiadateľ má uhradené nájomné do 29. februára, má splnené daňové povinnosti, respektíve má odklad, má splnené povinnosti odvodu preddavku na zdravotné a sociálne poistenie, nemá voči mestskej časti splatné finančné záväzky.

Rovnako aj, že nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe, či nemá určený splátkový kalendár, nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie či trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. Žiadateľ by nemal mať žiadny iný príjem od 13. marca z podnikateľskej, nepodnikateľskej i závislej činnosti a nie je ani poberateľom žiadneho dôchodku.

Fitcentrá aj reštaurácie

Výška odpustenej sumy z dlhu sa bude podľa petržalskej samosprávy odvíjať od kategórie podnikateľskej činnosti a od rozsahu obmedzenia vo fungovaní prevádzky.

„Športové haly, fitcentrá 50 – 100 percent, reštauračné zariadenia v čase úplného zatvorenia 50 – 100 percent, reštauračné zariadenia v čase čiastočnej prevádzky do 50 percent, služby v čase úplného zatvorenia 50 – 100 percent, služby v čase čiastočnej prevádzky do 50 percent, kancelárie v čase úplného zatvorenia 50 – 100 percent, kancelárie v čase čiastočnej prevádzky do 50 percent, občianske združenia do 50 percent a vzdelávanie do 50 percent,“ vymenovala hovorkyňa.

Žiadosť spolu s čestným prehlásením je potrebné zaslať do 5. júna na adresu petržalského miestneho úradu, prípadne emailom na adresu alzbeta.broszova@petrzalka.sk. Žiadosti bude posudzovať komisia správy majetku a miestnych podnikov a následne o nich budú rozhodovať poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Kompletné informácie sú dostupné na webe mestskej časti.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie