Nový bratislavský primátor Matúš Vallo bude zarábať 5316 eur mesačne

Plat v takejto výške mu schválili mestskí poslanci na svojom stredajšom rokovaní s účinnosťou od 7. decembra, keď Vallo prevzal vedenie hlavného mesta.

Nový bratislavský primátor Matúš Vallo bude zarábať mesačne 5316 eur. Plat v takejto výške mu schválili mestskí poslanci na svojom stredajšom rokovaní s účinnosťou od 7. decembra, keď Vallo prevzal vedenie hlavného mesta.

Vyšší o 40 percent

Primátorovi patrí tento rok minimálny mesačný plat vo výške 3797 eur. Vypočítava sa súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a príslušného násobku. Priemerná mzda za minulý rok bola na úrovni 954 eur a Vallo je zaradený v deviatej platobnej skupine podľa počtu obyvateľov s násobkom 3,98. Mestské zastupiteľstvo však môže minimálny plat podľa zákona zvýšiť až o 60 percent. Maximálny plat primátora hlavného mesta môže byť 6076 eur mesačne.

Bratislavské mestské zastupiteľstvo však rozhodlo Vallovi zdvihnúť minimálny mesačný plat o 40 percent, a teda na sumu 5316 eur. „Navrhovaná výška korešponduje s obvyklou výškou percentuálneho zvýšenia platu primátorov Bratislavy v období 2010 až 2017 Milana Ftáčnika a Iva Nesrovnala,“ píše sa v predloženej dôvodovej správe.

Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal do augusta 2017 zarábal mesačne 4500 eur, v júli 2017 však mestskí poslanci rozhodli o znížení jeho platu na 3300 eur mesačne. Na sumu 3416 eur mesačne mu poslanci zvýšenie platu odsúhlasili v júni, a to s účinnosťou od januára 2018.

Platové pomery šéfov samospráv upravuje zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Primátorov plat musí podľa zákona mestské zastupiteľstvo prerokovať raz ročne.

Desať komisií aj členov členov mestskej rady

Pri mestskom zastupiteľstve v Bratislave bude fungovať v nasledujúcom volebnom období 2018 – 2022 desať komisií. Zároveň budú v mestskej rade ako členovia pôsobiť desiati mestskí poslanci. Rozhodol o tom bratislavský mestský parlament na stredajšom zasadnutí.

Mestskí poslanci odsúhlasili desať komisií, ktoré budú pri mestskom zastupiteľstve pôsobiť ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Zároveň si zvolili šéfov týchto komisií spomedzi členov mestského zastupiteľstva.

V nasledujúcom volebnom období bude pracovať komisia finančnej stratégie a pre správu i podnikanie s majetkom mesta, na ktorej čele bude poslanec Rastislav Tešovič, komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, ktorej predsedom bude poslanec Martin Vlačiky, komisia dopravy a informačných systémov, ktorej bude šéfovať poslanec Jozef Uhler, komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport na čele s poslancom Vladimírom Dolinayom, komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia, ktorej predsedom bude poslanec Matej Vagač.

Taktiež bude fungovať komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania na čele s poslancom Jakubom Vallom, komisii pre ochranu verejného poriadku bude predsedať poslanec Ľuboš Krajčír, poslankyňa Soňa Svoreňová bude šéfovať komisii pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bude mať za predsedu poslanca Milana Vetráka. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj zriadenie mandátovej komisie, jej predsedu však zatiaľ neschválilo. Zároveň zvolilo členov desiatich komisií spomedzi mestských poslancov.

Za členov mestskej rady hlavného mesta zvolilo mestské zastupiteľstvo poslancov Katarínu Augustinič, Jána Budaja, Jána Karmana, Petra Lenča, Tomáša Palkoviča, Janu Poláčikovú, Soňu Svoreňovú, Rastislava Tešoviča, Martina Vlačikyho a Zdenku Zaťovičovú.

Zdroj: TASR