Na poriadok v Bratislave už vyše 20 rokov dohliadajú aj policajti na koňoch

Najdlhšie slúžiacim koňom v jazdnej polícii bol služobný kôň Barón, ktorý odišiel do dôchodku vo veku 27 rokov.

Bratislavská jazdná polícia má už vyše 20 rokov. Pomáhajú napríklad v chatových a rekreačných oblastiach, kde sa zameriavajú na zamedzenie páchania trestnej činnosti krádeží dreva a vlámaní do rekreačných chát.

Prácu bratislavskej jazdnej polície ľuďom približuje videodokument, ktorý pripravilo policajné prezídium. Informovala o tom hovorkyňa prezídia Denisa Baloghová. Jazdnú políciu majú aj v Košiciach.

Jazdná polícia

Predchodcom súčasného oddelenia jazdnej polície Bratislava bola skupina nadšencov v radoch Policajného zboru, ktorí začali trénovať na zapožičaných koňoch v roku 1991. „Prvý výkon služby absolvovali dňa 1. apríla 1992 a ich prvými zadržanými páchateľmi sa stali pytliaci na rieke Morava,“ informovala hovorkyňa. Na základe pozitívnych skúseností neskôr vzniklo samostatné oddelenie jazdnej polície a postupne sa formovalo do dnešnej podoby.

Jazdná polícia vo svojich začiatkoch sídlila v Záhorskej Bystrici, odkiaľ sa v roku 1995 presťahovala do jazdeckého areálu Slávia STU v Petržalke, kde pôsobí dodnes. „V stajniach je momentálne umiestnených desať služobných koní a výkon služby zabezpečuje deväť policajtov – jazdcov,“ doplnila Baloghová.

Pôsobnosť jazdnej polície sa podľa hovorkyne časom rozrastala a dnes má svoje oddelenie aj v Košiciach, kde pôsobí osem policajtov s deviatimi služobnými koňmi.

Zdroj: Facebook

Služobné kone

Policajné kone prichádzajú k polícii vo veku od štyri do deväť rokov, priblížila hovorkyňa. Najdlhšie slúžiacim koňom na oddelení bol podľa Baloghovej služobný kôň Barón, ktorý odišiel do dôchodku vo veku 27 rokov. „Takmer celú kariéru s ním strávil súčasný veliteľ oddelenia jazdnej polície Bratislava Henrich Richter,“ uviedla.

Základným predpokladom úspešného pôsobenia služobných koní je ich dobrý zdravotný stav a kondícia. „Výcvik každého služobného koňa pokračuje kontinuálne dvakrát do týždňa, kde tieto kone čelia simuláciám reálnych hrozieb, s ktorými sa môžu stretnúť počas samotného výkonu služby,“ vysvetlila Baloghová.

Výcvik má odstrániť prirodzený strach a rešpekt u koní k rôznym rušivým podnetom, ako sú napríklad výbuchy pyrotechniky, streľba, hluk davu, rôzne zvukové efekty alebo pôsobenie ohňa. Hovorkyňa tiež uviedla, že o služobné kone sa každý deň starajú policajti oddelenia jazdnej polície, ktorí im zabezpečujú pravidelný pohyb, požadovanú hygienu a sústavný výcvik.

Úspechy

Oddelenie jazdnej polície Bratislava na základe požiadaviek jednotlivých útvarov hliadkuje v rámci celého Slovenska. Policajti so služobnými koňmi sa pravidelne zúčastňujú rôznych rizikových športových podujatí, verejných zhromaždení, kultúrnych akcií a pôsobia preventívne v chatových a rekreačných oblastiach, kde sa zameriavajú na zamedzenie páchania trestnej činnosti krádeží dreva a vlámaní do rekreačných chát.

„Policajti z obidvoch útvarov sa pravidelne zúčastňujú aj medzinárodných súťaží jazdných polícií z rôznych európskych krajín, na ktorých dosahujú mnohé vynikajúce úspechy,“ uzavrela Baloghová.

Zdroj: TASR