Na mieste PKO možno vyrastie planetárium a druhý River Park

Magistrát Bratislavy pripravil spolu so spoločnosťou Henbury prezentáciu architektonickej štúdie výstavby na nábreží na mieste súčasného komplexu PKO. V projekte dominuje extravagantná stavba planetária s názvom Dunajská kvapka, s pôvodnými budovami PKO sa nepočíta.

Alexandra Húsková
Ilustračný obrázok k článku Na mieste PKO možno vyrastie planetárium a druhý River Park
Zdroj: Dnes24.sk

„Budovy prestali plniť svoju funkciu,“ vyjadril sa na prezentácii Silvester Čiernik riaditeľ sekcie územného plánovania hlavného mesta Bratislava. „Mesto v súčasnosti čelí súdnym sporom, ktoré by po prípadnej prehre mohli viesť k nútenej správe,“ uviedol.

Pozemky pod komplexom PKO totiž vlastní spoločnosť Henbury, investor stavby, budovy PKO sú však vo vlastníctve mesta. Prečítajte si viac: Vlastník pozemkov pod PKO žiada zrušiť uznesenie o zachovaní tohto priestoru, inak si bude nárokovať na 43 miliónov eur

Rokovania mesta s investorom stále pokračujú, výsledkom je predložený architektonický návrh ako by v budúcnosti mohlo nábrežie vyzerať. Ide zatiaľ o prvú ideu, ktorú vytvoril tím architekta Radoslava Grečmala zo spoločnosti GFI.

Zámer predstavuje investor za spoluúčasti mesta, podľa zástupcov mesta je predložený návrh štúdie kompromisným riešením.

„Keďže mesto nemá peniaze na rekonštrukciu, prevádzku a ani spätné odkúpenie pozemkov, dospel som k názoru, že pokračovanie takéhoto stavu by viedlo k ďalšiemu chátraniu PKO, ktoré by Bratislavčania nemohli využívať,“ uviedol Ivo Nesrovnal na svojom profile na sociálnej sieti.

Základné podmienky, ktoré si pri tvorení návrhu stanovilo mesto:

  • zachovanie kultúrno-spoločenskej funkcie
  • zachovanie artefaktov
  • vytvorenie dunajskej promenády a cyklotrasy
  • zachovanie voľného prístupu k rieke
  • zriadenie planetária

Voľný prístup k rieke

Architekti dostali na nábreží Dunaja od mesta úlohu zakomponovať do verejného priestoru aj časť artefaktov z pôvodného PKO.

Sochy akademického sochára Tibora Bártfaya budú súčasťou novovytvoreného námestia. Ostatné artefakty, ako sú vitráže podľa motívov Janka Alexyho, nájdu svoje miesto v rámci mestských verejných priestorov

Architekti navrhli sprístupniť rieku cez nový pontón. „V tejto otázke sme dnes ešte len vo fáze konceptu. Rozhodujúce slovo bude mať Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý bude našu ideu posudzovať,“ vysvetľuje Radoslav Grečmal.

„Vybudovaním planetária a mediatéky, nového námestia a dunajskej promenády dôjde k pešiemu prepojeniu historického centra mesta s jeho modernými nábrežnými časťami, ktoré sú v bezprostrednom kontakte s riekou,“ uviedla spoločnosť Henbury.

River park 2 by mal byť menej zahustený ako existujúci komplex

Projekt je pripravený ako ideová štúdia, ktorej súčasťou je výstavba rezidenčných budov a občianskej vybavenosti v rozmedzí schváleného Územného plánu. Plánované sú tu tri podzemné podlažia s garážami.

Budovy by mali pokračovať v línii existujúceho River parku, plocha by však mala byť podľa slov Radoslava Grečnela menej zastavaná a výška budov by sa mala znižovať smerom k Vodohospodárskemu ústavu.

Existujúci komplex budov River Parku zaberá plochu 110 tisíc metrov2. Ideová štúdia projektu River Park 2 je navrhnutá na 72 tisíc metrov2.

„Pri optimistickej vízii by sa stavba mohla začať realizovať v horizonte piatich až šiestich rokov,“ priblížil Radoslav Grečmal.

Planetárium

Kľúčovým objektom v centre nového projektu súčasťou je výstavba planetária v tvare kvapky pod rovnomenným názvom „Dunajská kvapka“.

Planetárium je navrhnuté s vysoko reflexným povrchovým materiálom červenej farby, ktorá bola podľa slov Radoslava Grečmela vybraná podľa oficiálnej farby mesta Bratislavy.

Hrubá úžitková plocha planetária by sa mala pohybovať v rozmedzí 1500–1800 metrov2, kapacita je navrhnutá pre 140 osôb.

Planetárium je v štúdii umiestnené medzi budovami na novovzniknutom námestí.

Mediatéka

Nový verejný priestor by mala oživiť aj mediatéka na ploche 300 metrov2. Ide o modernú knižnicu 21. storočia, ktorá namiesto kníh sprístupňuje digitálny obsah.

Bratislavčania si v nej budú môcť pozrieť archívne slovenské filmy, audio- a videozáznamy, zdigitalizované dokumenty či prečítať elektronické knihy.

Priestory planetária a mediatéky by popri vzdelávaní mohli slúžiť aj na koncerty, malé divadelné formy, prednášky a diskusie.

„Tým pádom si táto časť promenády zachová svoju kultúrnu funkciu tak, ako na tom trvalo mesto,“ uviedla spoločnosť Henbury, investor projektu.

Prečítajte si aj: Bratislavská pešia zóna by sa mohla v budúcnosti rozšíriť o Bulvár Štefánikova a Bulvár Mickiewiczova

Zdroj: Dnes24.sk