Na mieste bývalého PKO vyrastie nový rezidenčný komplex

Medzi Výskumným ústavom vodného hospodárstva a bývalým námestím pri PKO vyrastie polyfunkčný objekt s bytmi a apartmánmi.

V roku 2015 pripravil bratislavský magistrát spolu so spoločnosťou Henbury prezentáciu architektonickej štúdie výstavby na dunajskom nábreží na mieste bývalého komplexu Parku kultúry a oddychu (PKO). V projekte dominovala extravagantná stavba planetária s názvom Dunajská kvapka a s pôvodnými budovami PKO sa nepočítalo. Planetárium vzbudilo medzi Bratislavčanmi zmiešané reakcie.

River Park 2

Na mieste niekdajšieho PKO chce spoločnosť Cresco Group postaviť rezidenčný komplex, ktorý by mal ponúknuť stovky bytov a apartmánov. S výstavbou by sa malo začať v priebehu dvoch rokov od marca 2019.

Druhú etapu River Parku tvoria tri časti – polyfunkčný blok A (byty), ktorý pripravuje Cresco, blok B (námestie s planetáriom a mediatékou) a polyfunkčný blok C (River Park II), ktoré neskôr predstaví J&T Real Estate. Výstavba bloku A bude pokračovaním nábrežného komplexu River Park.

Projekt polyfunkčného bloku A už predložilo Cresco prostredníctvom spoločnosti Woal na posúdenie z hľadiska vplyvov na životné prostredie ministerstvu životného prostredia.

Dispozičné riešenie

Komplex zaberie približne 1,3 hektára. „Hlavnú hmotu tvoria štyri lichobežníkové objekty prepojené v severnej časti nižšími štruktúrami, ktoré tak vymedzujú priestor vnútorných polootvorených átrií a efektívne odčleňujú jestvujúcu komunikáciu na Nábreží arm. generála Ludvíka Svobodu od pešej promenády. Na východnej časti objekt susedí s priestorom navrhovaného verejného priestoru – námestia, v rámci ktorého je umiestnená hmota Planetária,“ píše sa v zámere.

Budova má mať podľa zámeru tri podzemné podlažia a počet nadzemných podlaží by nemal byť vyšší ako deväť. Vzniknúť tu má 121 bytov, 174 apartmánov a 661 parkovacích miest v podzemných podlažiach, z toho 31 budú miesta vyhradené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.

Súčasťou rezidencie by mali byť aj obchody, reštaurácie a kaviarne na prízemí, wellness a posilňovňa na druhom podlaží. V okolí bloku je navrhované verejné námestie s parkovými úpravami, mestskými mobiliárom, suchými fontánami a s vyvýšenými zelenými plochami pre stretávanie a relax zamestnancov či okoloidúcich.

„Materiálové riešenie je dané predovšetkým kombináciou bezrámových presklenných plôch s kamenným obkladom plných stien, doplnené použitím bronzového a dreveného obkladu,“ uvádza sa v zámere.

Zdroj: enviroportal.sk

Planetárium a mediatéka

V centre nového projektu by malo byť planetárium v tvare kvapky pod názvom „Dunajská kvapka“. Planetárium je navrhnuté s vysoko reflexným povrchovým materiálom červenej farby, ktorá bola vybraná podľa oficiálnej farby mesta Bratislavy. Hrubá úžitková plocha planetária by sa mala pohybovať v rozmedzí 1 500 – 1 800 metrov štvorcových, kapacita je navrhnutá pre 140 osôb. Planetárium je v štúdii umiestnené medzi budovami na novovzniknutom námestí.

Na ploche 300 metrov štvorcových by mala nový priestor oživiť aj mediatéka. Ide o modernú knižnicu 21. storočia, ktorá namiesto kníh sprístupňuje digitálny obsah.

Bratislavčania si v nej budú môcť pozrieť archívne slovenské filmy, audio- a videozáznamy, zdigitalizované dokumenty či prečítať elektronické knihy. Priestory planetária a mediatéky by popri vzdelávaní mohli slúžiť aj na koncerty, malé divadelné formy, prednášky a diskusie.

Druhú polovicu River Parku 2 aj s novým námestím a planetáriom predstaví J&T Real Estate neskôr.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame