Správy Samospráva

Mesto vyhlásilo vojnu drogám. Dá na to desaťtisíce eur

Samospráva Bratislavy podporí neverejné subjekty v boji proti drogovým závislostiam.

Ilustračný obrázok k článku Mesto vyhlásilo vojnu drogám. Dá na to desaťtisíce eur
4
Galéria

Mesto na tento účel vyčlenilo 163.828 eur, ktoré prerozdelí medzi päť občianskych či neziskových organizácií. Zámer odobrili minulý týždeň bratislavskí mestskí poslanci.

Výmena ihiel

Hlavné mesto podporí občianske združenie Prima sumou 23.936 eur na projekt Prima street. Organizácia pracuje s užívateľmi drog, ľuďmi z pouličného sexbiznisu a ľuďmi bez domova. Cieľom je ochrana verejného zdravia a zdravia klientov. Projekt zahŕňa napríklad program výmeny ihiel, ošetrenie v teréne, psychologické poradenstvo. Taktiež distribúciu ochranných pomôcok, zdravotníckeho materiálu, potravinového servisu i osvetovú činnosť v komunite užívateľov a ľudí pracujúcich v sexbiznise.

Práca v komunite

Podporené bude aj zruženie Odyseus sumou 35.176 eur na projekt Sociálne a zdravotné opatrenia pre vylúčené komunity na dosah. Odyseus zapojí v rámci projektu do aktivít ľudí z komunity, ktorí pomáhajú so zveľaďovaním prostredia, kde sa najčastejšie zdržiavajú.

„Zároveň medzi hlavné aktivity bude naďalej patriť terénna sociálna práca, výmena injekčných striekačiek a testovanie na krvou a pohlavne prenosné infekcie,“ spresňuje združenie v materiáli, o ktorom rokoval bratislavský mestský parlament. Venovať sa bude terénnej sociálnej práci, distribúcii zdravotníckeho materiálu a likvidácii i zberu infekčného odpadu, prevenčným aktivitám i aktivitám na upratovanie Stavbárskej ulice a jej okolia. Taktiež distribúcii ochranných pomôcok a dezinfekcie pre ohrozené komunity a potravinovej pomoci.

Pomoc abstinujúcim

Občianske združenie Brána do života dostane 12.000 eur na program na prevenciu pre abstinujúcich drogovo závislých ľudí. Cieľom projektu je podporovať integráciu týchto ľudí po ukončení liečby.

Projekt im dáva možnosť zlepšiť si život, udržať si zamestnanie, dokázať lepšie bez agresivity komunikovať, naučiť sa žiť bez drog, zvýšiť si sebavedomie a dokázať nadväzovať plnohodnotné sociálne vzťahy,“ vysvetľuje združenie.

Prevencia

Preventívne programy v lokalite Kopčany, ktoré realizuje OZ Ulita, podporí mesto sumou 21.390 eur. Projekt sa zameriava na zvyšovanie povedomia detí a mladých ľudí z ohrozených komunít o užívaní drog a rizikách, ktoré sú s tým spojené.

„Združenie chce poskytnúť pre mladých ľudí z cieľovej skupiny priestor, v ktorom by sa cítili dostatočne bezpečne na otváranie dôverných rozhovorov o téme užívania drog alebo iných tém, ktoré sú pre nich dôležité. Zároveň aktivitami plánuje prispieť k rozšíreniu možností trávenia voľného času pre mladých ľudí z ohrozenej komunity na sídlisku Kopčany,“ spresnila bratislavská samospráva.

Nízkoprahové služby

Neziskovej organizácii Depaul Slovensko dá hlavné mesto 71.326 eur na projekt bezpečných nízkoprahových služieb pre ľudí bez domova. Zámerom je vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom sa eliminujú riziká ohrozujúce závislých ľudí bez domova alebo tých pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok, a to zakúpením chýbajúceho vybavenia, zabezpečením zdravotných i iných služieb.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie