Mesto predĺžilo zimnú údržbu do 15. marca

(TASR) - Na dnešné nočné sneženie v Bratislave reagoval jej dispečing celomestským zásahom zimnej služby o 3.30 hodine.

záruba martin

V uliciach bolo 60 mechanizmov (sypačov, nakladačov, multikár) a 83 pracovníkov, ktorí ručne odpratávajú sneh z námestí, chodníkov, lávok, zastávok MHD a iných verejných priestorov.
V dôsledku nepriaznivého počasia mesto Bratislava predĺžilo zimnú pohotovosť do 15. marca s možnosťou ďalšieho posunu podľa vývoja poveternostných podmienok.
Mesto vykonáva zimnú údržbu komunikácií v dĺžke 464,2 km, čo predstavuje 4.391.041 štvor­cových metrov, tiež údržbu námestí, verejných priestranstiev, chodníkov, lávok a mostov vo výmere 385.509 m2, 249 zastávok MHD s plochou 29.991 m2, 255 ník a 1228 priechodov pre chodcov. Práce sú zabezpečované prostredníctvom piatich zmluvných dodávateľov, ktorí vyhrali verejnú súťaž.
Informácie pre TASR poskytla hovorkyňa primátora Bratislavy Beatrice Szabóová.

Tento článok nie je možné komentovať.