Rôzne Správy

Mesto chce do roku 2025 znížiť počet ľudí bez domova o 15 percent

Takúto ambíciu si stanovilo hlavné mesto v Koncepcii pomoci ľuďom bez domova.

Ilustračný obrázok k článku Mesto chce do roku 2025 znížiť počet ľudí bez domova o 15 percent
7
Galéria

Hlavné mesto v spolupráci s mestskými časťami a mimovládnymi organizáciami vytvorilo Koncepciu pomoci ľuďom bez domova. Cieľom koncepcie je komplexné zachytenie problematiky ľudí v sociálnej núdzi na území Bratislavy a určenie konkrétnych krokov k zlepšeniu ich situácie.

Verejnosť má možnosť zasielať svoje pripomienky ku koncepcii do 4. októbra. Nasledovať bude proces vyhodnocovania a zapracovania pripomienok. Koncepcia pomoci ľuďom bez domova bude potom predložená na rokovanie príslušných komisií mesta a následne do mestského zastupiteľstva. Bratislava24.sk informovala Veronika Šafáriková z bratislavského magistrátu.

„Bezdomovectvo je svetovým problémom, ktorý rieši každé veľké mesto vrátane Bratislavy. Hlavné mesto si uvedomuje závažnosť problému a aktívne pristupuje k jeho riešeniu. Každoročne napríklad navyšujeme finančné prostriedky na oblasť práce s ľuďmi bez domova. Z pôvodných 145-tisíc je to tento rok 367-tisíc eur,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Tvorbe koncepcii predchádzalo historicky prvé sčítania ľudí bez domova na území hlavného mesta v novembri 2016. Podarilo sa sčítať celkom 2 064 ľudí bez domova a zároveň prebiehal aj prieskum sociálnej situácie a potrieb týchto ľudí.

Formy pomoci ľuďom bez domova

Účelom koncepcie je posilniť úlohu mesta v oblasti pomoci ľuďom bez domova. Mesto chce vybudovať sieť pomoci posilnením streetworku, čiže pomoci priamo v uliciach, a tiež dobudovaním kamenných zariadení typu nízkoprahovej dennej služby a útulku. Pi tvorbe koncepcie sa jej tvorcovia inšpirovali aj v zahraničí a tieto poznatky preniesli na slovenské reálie. V pláne je tak aj uplatnenie projektu Housing first, ktorý výhľadovo ráta s prenájmom tréningových bytov vo vlastníctve mesta pre ľudí bez domova.

V súčasnosti hlavné mesto poskytuje pomoc ľuďom bez domova priamo vo svojich zariadeniach. Mesto prevádzkuje nocľaháreň Mea Culpa, ubytovne Fortuna a Kopčany, nízkoprahovú sociálnu služby pre deti a rodiny Fortunáčik a Krízové centrum Repuls. Nepriamo sa mesto na pomoci ľuďom v núdzi podieľa finančnými príspevkami na terénnu, pobytovú, ambulantnú alebo podpornú sociálnu službu či integračné programy mimovládnych organizácií. Mesto tiež organizuje rôzne zbierky pre ľudí bez domova.

Koncepcia pomoci ľuďom bez domova je projektovaná do roku 2025 s ambíciou zníženia počtu ľudí bez domova na území Bratislavy o 15 %. Hlavné mesto chce tento cieľ zabezpečiť účinnou spoluprácou a koordináciou všetkých zúčastnených strán, a to mesta, mimovládnych organizácií, mestských častí a samosprávneho kra­ja.

Ilustračný obrázok

Ľudia bez domova v Bratislave
7
Galéria
Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie