Poznáme kompletné výsledky sčítania ľudí bez domova. Viete, čo ich najviac trápi?

Bratislavský magistrát zverejnil kompletné výsledky historicky prvého výskumu ľudí bez domova. Niektoré fakty vás možno prekvapia.

Podľa kompletných výsledkov historicky prvého sčítania ľudí bez domova je v Bratislave minimálne 2 064 takýchto ľudí, z toho 1 780 dospelých osôb a 284 detí.

Takmer polovica z týchto osôb trpí dlhodobým zdravotným problémom, až 61 percent ľudí bez domova čelí exekúciám a viac ako polovica z nich má problém s dlhmi. Najväčší problém s bezdomovectvom má mestská časť Ružinov, kde žije každý piaty sčítaný človek bez domova. Bratislava24.sk o tom informoval Marek Papajčík z bratislavského magistrátu.

Na ulici aj deti

Na ulici alebo v nocľahárňach bolo sčítaných spolu 1 310 osôb. Trvalý pobyt v Bratislave uviedlo 61 percent týchto ľudí. Najviac ľudí žijúcich v bratislavských nocľahárňach a na ulici je vo veku 50–64 rokov. Najvyššie percento ľudí bez domova bolo zaznamenané práve na ulici alebo v nocľahárňach (64 percent), väčšina sčítaných detí bola umiestnená v zariadeniach (92 percent), v nocľahárňach a na ulici bolo sčítaných 24 detí.

„Výskum dokázal, že takmer 40 percent oslovených ľudí bolo bez domova desať a viac rokov. To je závažné zistenie, ktoré potvrdzuje, že veľká časť z nich trpí dlhodobým bezdomovectvom a systém im neponúka možnosť vymaniť sa z bezdomovectva. Preto je dôležité budovať služby a zariadenia, ktoré vedú k ukončovaniu bezdomovectva a umožniť ľuďom bez domova prístup k cenovo dostupnému dôstojnému bývaniu s intenzívnou podporou sociálnej služby,“ konštatuje Nina Beňová z o.z. Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota bene.

Podrobnejší dotazník vypĺňali ľudia sčítavaní v zariadeniach, najčastejšie v ubytovniach a v útulkoch. V tomto prípade ide o takzvané skryté formy bezdomovectva v podobe nestabilných foriem bývania. V bratislavských zariadeniach bolo zaznamenaných 754 takýchto osôb, z toho 494 dospelých a 260 detí. V zariadeniach žije najviac ľudí vo veku 25–49 rokov.

Kde ich je najviac

Okrem Ružinova, ďalšími mestskými časťami so značným výskytom ľudí bez domova sú Staré Mesto (10 percent) a Vrakuňa (11,4 percent). Uvedený celkový počet ľudí bez domova však predstavuje dolnú hranicu, nakoľko výskum zahŕňal iba ľudí, ktorí sú bez domova dlhodobo a využívajú určitý typ špecializovanej služby.

Otázky dotazníkov mapovali napríklad prístup k teplému jedlu, druh príjmu, zdravotné problémy či väzby na rodinu. Podľa najčastejších odpovedí by ľuďom bez domova k návratu do spoločnosti najviac pomohol vlastný byt, tiež finančná podpora a stála práca.

Výskum a sčítanie ľudí bez domova na území mesta Bratislavy je jedinečným projektom, ktorého cieľom bolo popri zozbieraní dát o počte ľudí bez domova, zachytiť potreby týchto ľudí a zlepšiť sociálnu politiku hlavného mesta. Na projekt vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu 7-tisíc eur.

Ilustračný obrázok

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame