Magistrát má elektronickú úradnú tabuľu s nonstop prevádzkou

(TASR) - Bratislavský magistrát začal dnes skúšobnú prevádzku svojej elektronickej úradnej tabule, ktorá sa ovláda dotykom a bude občanom k dispozícii nonstop.

záruba martin

„Je to prvá takáto informačná tabuľa na Slovensku a testovaním zistíme, ako na ňu vplýva počasie,“ uviedla pre TASR Mária Račková z magistrátu, ktorý toto nové zariadenie získal formou prieskumu trhu za 11.566 eur.
Úradná tabuľa je umiestnená vo vchode do budovy magistrátu na Primaciálnom námestí a možno ju ovládať zvonka. Občania si budú môcť nepretržite listovať v aktuálnych informáciách rôznych databáz. Budú tam zverejnené mestským zastupiteľstvom prijaté všeobecné záväzné nariadenia, verejné obchodné súťaže, oznamy o posudzovaní vplyvov investičných zámerov na životné prostredie, pozvánky na zastupiteľstvo či ním prijaté uznesenia.
„Popri verejnosti známom Servise pre občana – Front Office, ktorý vznikol v septembri 2003, je to ďalšie priblíženie k občanom v sprístupňovaní samosprávnych informácií,“ dodala Račková.

Tento článok nie je možné komentovať.