Kúpať sa na Kuchajde nie je bezpečné. Kvalita vody nevyhovuje normám

Prevádzkovateľ kúpaliska pritom požiadal o uvedenie priestorov do prevádzky, konanie však ešte nebolo právoplatne ukončené.

Prírodné kúpalisko Kuchajda má nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Preukázali to vzorky odobraté 12. júna. Prevádzkovateľ kúpaliska pritom požiadal o uvedenie priestorov do prevádzky, konanie však ešte nebolo právoplatne ukončené. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava.

Vyhovujúce vodné plochy

V rámci prírodných kúpalísk v Bratislavskom kraji je podľa hygienikov kvalita vody vyhovujúca v Bratislave na Zlatých pieskoch, Vajnorskom jazere, Čunove, Rusovciach a Veľkom Draždiaku. Vyhovujúcu aj prírodné kúpaliská v Malých Levároch, Plaveckom Štvrtku, Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Slnečné jazerá v Senci.

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené na začiatok prevádzky kúpacej sezóny. „RÚVZ Bratislava okrem sledovania kvality vody na kúpanie počas sezóny kontroluje aj hygienický režim prevádzky kúpalísk, stav bazénov, čistotu areálov, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie,“ uviedol úrad.

Bezpečné kúpaliská

Vyhovujúca kvalita vody na umelých kúpaliskách v Bratislavskom kraji je v Bratislave na kúpaliskách Delfín, Krasňany, Tehelné pole, Kúpalisku Lamač, Rosnička. V Malackách je to letné kúpalisko Malacky a Biokúpalisko Borovica. Kvalita vody vyhovuje aj na letnom kúpalisku Modra a v Aquathermal Se­nec.

Zdroj: TASR