Jediný nositeľ Nobelovej ceny narodený v Bratislave sympatizoval s Hitlerom

Filip Lenard bol jedným z najlepších fyzikov dvadsiateho storočia. Propagácia myšlienok nacizmu v Nemecku mu však na dobrom mene nepridávala.

Ilustračný obrázok k článku Jediný nositeľ Nobelovej ceny narodený v Bratislave sympatizoval s Hitlerom
Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Nositeľ Nobelovej ceny Filip Lenard (7. 6. 1862 – 20. 5. 1947) je rozpornou osobnosťou svetovej fyziky. Bol uznávaným vedcom svetového formátu a podstatne prispel k rozvoju svetovej vedy. Lenard je jediný vedec narodený v Bratislave, ktorý získal Nobelovu cenu.

Na jednej strane patril medzi najväčších experimentálnych fyzikov, na druhej strane aktívne bojoval proti teórii relativity a neskôr aj proti jej tvorcovi Einsteinovi, spochybňoval Röntgenove zásluhy o objav lúčov X.

Nechcel byť obchodníkom

Filip Lenard, fyzik s nemeckým pôvodom, sa narodil v Bratislave, v dome na bratislavskej Kozej ulici číslo 69 (dnes označený číslom 26, pozn. red.). Pochádzal z rodiny obchodníka s vínom, ktorá sa prisťahovala do Bratislavy z Tirolska. Napriek túžbe otca pokračovať v rodinnom obchode, sa Lenard vybral na štúdiá.

Po maturite na reálke (stredná škola staršieho typu, so zameraním na prírodovedné a technické odbory, pozn. red.) v Bratislave šiel študovať na univerzity v Budapešti, Viedni, Berlíne a Heidelbergu, kde aj získal doktorát z filozofie. Pôsobil na viacerých európskych vysokých školách. Napríklad na univerzite v Kieli získal titul riadneho profesora fyziky.

Zaoberal sa najmä fosforescenciou, fotoelektrickým javom, katódovými lúčmi a luminiscenciou. Prispel k tvorbe dynamickej teórie telies a pripravil cestu pre vznik kvantovej teórie. Prispel aj k objavu lúčov röntgenového žiarenia. K významným výsledkom bádania aj ostatných vedcov prispel svojím vynálezom nazvaným Lenardovo okienko.

Oceňovaný fyzik

Po Thomsonovom objave elektrónu mnohí vedci hľadali odpoveď na otázku, aká je štruktúra atómu. Filip Lenard na základe svojich pokusov s katódovými a ultrafialovými lúčmi, ako aj skúmania fotoelektrického javu, vytvoril takzvanú dynamidovú teóriu atómu. Podľa nej atóm pozostáva z nerozlíšiteľných čiastočiek – dynamidov. Počet dynamidov v atóme je úmerný jeho atómovej váhe a každý elektricky neutrálny dynamid obsahuje elektróny i ekvivalentný pozitívny náboj, ktoré tvoria spolu dynamicky stabilnú konfiguráciu.

Prejavom uznania zásluh Filipa Lenarda boli mnohé ocenenia a vyznamenania, ktoré dostal od najrozmanitejších inštitúcií. Za práce o katódových lúčoch dostal v roku 1905 Nobelovu cenu.

Stal sa čestným občanom Bratislavy a pri príležitosti jeho 80. narodenín mu v roku 1942 Prírodovedecká fakulta Slovenskej univerzity (dnešná UK) udelila čestný doktorát z fyziky.

Sympatizoval s Hitlerom

Ako vedec vynikal, ale ľudsky sa skompromitoval svojimi antisemitskými útokmi. V nacistickom Nemecku pracoval na tzv. programe čistej nemeckej fyziky.

Napísal štvorzväzkové dielo Nemecká fyzika, v ktorej rozdelil fyziku na plodnú árijskú, predovšetkým nemeckú, a neplodnú, špekulatívnu židovskú fyziku. Angažoval sa tiež ako člen Národnosocialis­tickej nemeckej robotníckej strany NSDAP.

zdroj: www.mat.savba.sk

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame