Do súťaží na vybudovanie parku na Komenského námestí a v Karlovej Vsi sa nik neprihlásil

Hlavné mesto má na tento rok vyčlenené peniaze na výstavbu oboch parkov, chýba však zhotoviteľ.

Hlavné mesto má v pláne tento rok vybudovať mestské parky v centre Bratislavy a v mestskej časti Karlova Ves. Zámer však komplikujú súťaže na zhotoviteľa, do ktorých sa nikto neprihlásil.

Bez víťaza

Mestská investorská a inžinierska organizácia Generálny investor Bratislavy (GIB) tak bude musieť vyhlásiť nové súťaže. Avizuje to aj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Tendre na oba parky vyhlásil GIB začiatkom júla, po mesiaci ale informuje, že zákazky nikomu nepridelil, keďže nedostal ani jednu ponuku. Súťaže preto vyhlási nanovo. Hlavné mesto pritom má na tento rok vyčlenené peniaze na výstavbu oboch parkov.

Predpokladaná cena za vybudovanie parku na Komenského námestí pri historickej budove Slovenského národného divadla (SND) je 468-tisíc eur s DPH. „Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou, doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a závlahou,“ uviedol GIB pri vyhlásení tendra.

Park v Karlovej Vsi

V Karlovej Vsi má park vzniknúť za odhadovaných 391-tisíc eur s DPH pozdĺž hlavnej komunikácie Karloveská medzi objektmi čerpacej stanice pohonných látok, poisťovne a rodinnými domami.

„Revitalizáciou pozemku, ktorý v súčasnosti nie je oplotený, zastavaný ani inak využívaný, sa umožní obyvateľom a návštevníkom tejto lokality využívať priestor na oddych a relax. Park je vyriešený rozdelením priestoru do štyroch hlavných relaxačných zón, z ktorých dve budú určené pre voľnočasové aktivity rodičov s deťmi vytvorením zón s preliezkami,“ spresňuje zámer GIB v predložených dokumentoch.

Chýbať nemá ani novo vysadená zeleň a prvky malej architektúry. Terénne úpravy majú dosiahnuť aj lepšie využitie dažďovej vody, čomu má byť prispôsobená aj druhovosť vysadenej zelene.

Mesto v tohtoročnom rozpočte vyčlenilo peniaze aj na vybudovanie parkov v Dúbravke Pri kríži či v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova.

Zdroj: TASR