Do petržalských ulíc už onedlho vyštartuje špeciálne vozidlo, ktoré pomôže seniorom

Starí a hendikepovaní ľudia to nemajú ľahké. Veľká časť z nich má popri zdravotných problémoch aj veľmi slabý dôchodok. Petržalka im chce pomôcť prepravnou službou.

Spektrum sociálnych služieb v Petržalke by sa už od septembra malo rozšíriť aj o prepravnú službu, ktorá bude určená pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov. Starším ľuďom by mal pomôcť pri preprave do denného stacionára, k lekárovi, do nemocnice alebo na úrady.

Preprava v rámci kraja

Stredisko sociálnych služieb plánuje prepravnú službu spustiť 1. septembra 2017. Petržalskí poslanci na svojom júnovom rokovaní schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o spomínanej službe.„Prepravná služba bude poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou a s obmedzenou schopnosťou orientácie,“ upresňuje mestská časť na svojej webovej stránke.

Prepravnú službu môžu ľudia využiť v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. Služba bude poskytovaná iba na území Bratislavského samosprávneho kraja. Je potrebné si ju objednať deň vopred. Výška úhrady za prepravnú službu sa prepočíta podľa kilometrov a stojného, minimálna platba za prepravnú službu bude 2 eurá za jazdu.

„V hre bolo viacero modelov poskytovania dopravy pre ťažko zdravotne postihnutých Petržalčanov, poslanci sa napokon rozhodli pre tento model prepravnej služby,“ informovala mestská časť po júnovom zasadnutí poslancov.

Ilustračné foto

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame