Rôzne

Na Zlatých pieskoch vyrastá podozrivá stavba, úradníci si na ňu posvietili

Mesto posudzuje, či je stavba v súlade so zákonom a verejným záujmom. Majiteľka projektu, dizajnérka D. Kralevich tvrdí, že jej mobilný projekt stavbou nie je.

Ilustračný obrázok k článku Na Zlatých pieskoch vyrastá podozrivá stavba, úradníci si na ňu posvietili
6
Galéria

Pri prechádzke po brehoch jazera Zlaté piesky pozornému návštevníkovi neunikne stavba, ktorá vyrastá pár metrov od vodnej hladiny, neďaleko známej reštaurácie U zlatého Vodníka. Najskôr pribudli stĺpiky a pletivo, potom prvé črty stavebného ruchu.

Keďže sa za posledné roky s čiernymi stavbami a dodatočnými povoleniami roztrhlo vrece, na tento prípad nás upozornila čitateľka. „Nemám nič proti súkromnému majetku, práve naopak. Ale je divné, ak o tom mesto a kompetentné úrady nič nevedia,“ napísala nám pozorná čitateľka. Zisťovali sme, kto za výstavbou stojí a čo tento nový „prírastok“ v rekreačno-športovom areáli návštevníkom ponúkne.

Čierna stavba?

Pozemok, na ktorom stavba vzniká, je v katastri zapísaný na firmu Kralevich capital group, s.r.o. Tú podľa Obchodného registra vlastní slovenská dizajnérka a bývalá Miss Daniela Kralevich.

Pri pátraní po účele drevenej montovanej stavby s veľkými oknami, ktoré ponúkajú luxusný výhľad na jazero, sme sa obrátili na mestskú časť Bratislava-Ružinov či o tejto stavbe vie, a k čomu bude slúžiť.

Pracovníci úradu na náš podnet okamžite zareagovali. Po obhliadke objektu skonštatovali, že stavba nemá stavebné povolenie.

„Na stavbe bol vykonaný štátny stavebný dohľad a ide o stavbu, ktorá nemá povolenie. Stavebný úrad teraz zastavil zápisom do zápisnice všetky stavebné práce, stavebníka požiadame o predloženie potrebných dokladov a ďalej sa bude postupovať podľa stavebného zákona,“ informovala Bratislava24.sk hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová.

Mesto stavbu nepovolilo

Areál Zlaté piesky má v správe mestská organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ), o stavbe vedia a podnikajú potrebné kroky.

„Bezodkladne po tom, čo spoločnosť Kralevich capital group, s.r.o., ako stavebník začala na pozemku stavať drevenú stavbu, ju STaRZ písomne upozornil na nezákonnosť konania, a zároveň vyzval na zastavenie realizácie investičného zámeru a predloženie príslušných dokladov,“ informoval Bratislava24.sk hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Po doručení listu stavebníkovi sa však nič nezmenilo a práce naďalej napredovali. STaRZ sa preto obrátil na mestskú políciu pre podozrenie z vykonávania neoprávnených stavebných činností.

„Z obavy, že prebiehajúcimi prácami mohlo dochádzať k znečisťovaniu vody a jej bezprostredného okolia, požiadal STaRZ listom Odbor životného prostredia o vykonanie Štátneho dozoru a z dôvodu obáv, že realizovanie prác nie je vykonávané v súlade so stavebnými predpismi, požiadal STaRZ listom aj Stavebný úrad o výkon Štátneho stavebného dohľadu. O kontrolu drevenej stavby požiadali aj Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta,“ doplnil Bubla.

Ako dopadli kontroly?

Mestská polícia (expozitúra BA II) oznámenie STarZ-u preverila a má podozrenie, že bol spáchaný správny delikt, príp. priestupok na úseku stavebného zákona. Hliadka MsP miesto udalosti zdokumentovala a vec odovzdali k ďalšiemu konaniu na Stavebný úrad MÚ Bratislava – Ružinov.

Okresný úrad, konkrétne Odbor starostlivosti o životné prostredie, vykonal na spomínanej parcele ohliadku. Dospeli k záveru, že nedošlo k výrubu ani poškodeniu drevín a v tomto smere nezistili porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny.

„Štátny stavebný dohľad po obhliadke pozemkov v novembri skonštatoval, že stavba je realizovaná bez stavebného povolenia, bez vyjadrenia a súhlasu dotknutých účastníkov, vlastníkov správcov a ďalších povinných osôb, pričom zástupca stavebníka nevedel predložiť projektovú dokumentáciu, ani iné rozhodnutie, na základe ktorého by bolo možné stavbu realizovať,“ uvádza Peter Bubla.

Podľa stavebného zákona stavebník potrebuje súhlas aj vlastníkov susediacich pozemkov, ktorými je hlavné mesto, a to takýto súhlas ani neudelilo, ani nebolo zo strany stavebníka o to požiadané.

„Poverená pracovníčka stavebného úradu konštatovala, že charakter stavby, veľkosť, ako i spôsob realizácie podlieha stavebnému konaniu, nie je možné ju realizovať na základe ohlásenia drobnej stavby a s okamžitou platnosťou na mieste zastavila práce na stavbe,“ doplnil Bubla.

V prácach na stavbe sa teda nesmie pokračovať. „Stavebník bol vyzvaný na doručenie predpísanej dokumentácie a písomností, na základe ktorých bude posudzované udelenie dodatočného stavebného povolenia, v opačnom prípade bude začaté zisťovanie, či je rozpor stavby s verejným záujmom, v prípade rozporu môže stavebný úrad nariadiť odstránenie stavby. Posudzovať sa bude aj to, či je stavba realizovaná v súlade s územným plánom,“ uzatvára hovorca.

Urbanistická štúdia pre lokalitu Zlaté piesky je navrhnutá predovšetkým ako športovo-rekreačný areál nadmestského významu zameraný na vodné športy.

Mobilný bioprojekt?

Majiteľka pozemku Daniela Kralevich plánuje na Zlatých pieskoch postaviť mobilný bioprojekt pre rodiny s deťmi, ktorý podľa jej slov nenaruší prírodu a ani neporušuje zákon.

„Stavba je postavená na betónových pätkách a keďže nie je spojená so zemským povrchom, nemožno ju považovať za stavbu. Je to drevostavba, ktorá je vhodne začlenená do okolitej prírody. Nevyrúbali sme ani jeden strom. Projekt je mobilný, možno ho zodvihnúť a preniesť,“ povedala pre Bratislava24.sk Kralevich.

Kralevich popiera, že by nič neohlásila. Skôr, ako sa niečo na jej pozemku začalo diať, Miestny úrad v Ružinove informovala ešte v septembri a októbri o postavení dočasného oplotenia aj zelenej terasovej záhrady na betónových pätkách. Redakcii Bratislava24.sk poslala aj opečiatkované dokumenty.

Daniela Kralevich si dala spraviť aj stavebný posudok, ktorý podľa jej slov nehodnotí projekt ako stavbu, pretože nie je spojený so zemským povrchom.

Ako nakoniec realizácia projektu dopadne, budeme sledovať.

Čierna stavba na Zlatých pieskoch
6
Galéria

Chcete dostávať pravidelný prísun čerstvých správ z Bratislavy a okolia? Sledujte nás na Facebooku, Instagrame a Twitteri.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM