Chcete sa stať predĺženou rukou zákona? Devínska Nová Ves hľadá dobrovoľných strážcov poriadku

Strážca poriadku bude po splnení všetkých základných podmienok pomáhať pri verejných, športových či kultúrnych podujatiach.

Ak máte chuť dohliadať na dodržiavanie zákona vo svojej mestskej časti a spĺňate všetky podmienky, pridajte sa k dobrovoľným strážcom poriadku.

Dohliada na poriadok

Aktuálne polícia potrebuje pomoc v Devínskej Novej Vsi. Dobrovoľný strážca poriadku pomáha pri plnení úloh služby poriadkovej polície Policajného zboru, služby dopravnej polície Policajného zboru a služby hraničnej polície Policajného zboru na úseku ochrany verejného poriadku. Tiež dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a pri ochrane štátnej hranice. Dôležitú úlohu plní hlavne pri verejných, kultúrnych a športových podujatiach.

Ak spĺňate všetky základné podmienky a schvália vás za dobrovoľného strážcu poriadku, dostanete preukaz, ktorým sa preukazujete ako strážca poriadku. „V prípade, že máte aj vy záujem sa stať dobrovolným strážcom poriadku, zašlite vaše kontaktné údaje na adresu strazca@mudnv.sk,“ vyzýva Devínska Nová Ves na svojej webovej stránke.

Kto sa môže stať dobrovoľným strážcom poriadku?

  • osoba, ktorá má minimálne 21 rokov
  • je spôsobilá na právne úkony
  • požíva medzi občanmi dôveru a vážnosť

Ako sa stať stážcom poriadku?

  • takúto osobu navrhuje obec, v ktorej má trvalý pobyt
  • následne všetko schvaľuje riaditeľ policajného útvaru

Aké sú úlohy dobrovoľného strážcu poriadku?

  • organizácia školení, prednášok, inštruktáži
  • ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
  • ochrana štátnej hranice (nemusí byť spolu s policajtom, ale musí mať súhlas)
  • dohovára, vyzýva a usmerňuje vodičov (pri nehode a podobne)

Zdroj: Polícia SR

Ak chcete dostávať pravidelný prísun aktualít z Bratislavy a okolia, sledujte nás na Facebooku a Instagrame.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk