Bratislava sa zapojila do európskej kampane k ukončeniu bezdomovectva

Kampaň je postavená na spoločenstve miest, ktoré sa snažia spoločne vyriešiť trvalé bývanie pre najzraniteľnejších ľudí v Európe a ukončiť chronické pouličné bezdomovectvo.

Ilustračný obrázok k článku Bratislava sa zapojila do európskej kampane k ukončeniu bezdomovectva
Zdroj: TASR

Zástupcovia hlavného mesta prijali pozvanie na Európsku kampaň k ukončeniu pouličného bezdomovectva, ktorá sa uskutočnila koncom novembra v Londýne. Kampaň je postavená na spoločenstve miest, ktoré sa snažia spoločne vyriešiť trvalé bývanie pre najzraniteľnejších ľudí v Európe a ukončiť chronické pouličné bezdomovectvo.

Pomocná ruka pre bezdomovcov

Koordinátorom kampane za Bratislavu je OZ Stopa Slovensko, pričom hlavné mesto vyjadrilo podporu pri plnení zásad tejto kampane. Ku kampani sa pridali mestá Londýn, Alicante, Atény, Barcelona, Brighton, Brusel, Croydon, Glasgow, Leicester, Manchester, Sheffield, Torbay, Valencia.

Hlavné mesto SR Bratislava sa stotožňuje s 5 zásadami kampane, ktoré sú kľúčové pri riešení danej problematiky:

  1. Najprv bývať: Zaistiť, aby ľudia bez domova bývali v trvalých, bezpečných, vhodných a dostupných bytoch s potrebnou podporou k tomu, aby si bývanie udržali.
  1. Poznať toho, kto sa ocitol na ulici: Každého človeka bez domova poznať menom na základe jeho nájdenia na ulici a porozumieť jeho potrebám.
  1. Sledovať zlepšenie: Pravidelný zber a zdieľanie údajov o jednotlivých osobách pre presné sledovanie, či dochádza k znižovaniu a ukončovaniu bezdomovectva.
  1. Zlepšovať miestne systémy (postupy): Vytváranie koordinovaného bývania a podporných systémov, ktoré sú jednoducho riaditeľné, rýchlo zaisťujú zdroje a sú účinné voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.
  1. Učiť sa od iných a zdieľať skúsenosti: Účasť na priebežnom zlepšovaní kampane.

Hlavné mesto SR Bratislava sa chce aktívne zúčastňovať na stretnutiach partnerských miest, v mesiaci september 2018 chce organizovať medzinárodnú konferenciu v Bratislave za účasti zástupcov miest, ktorí sa zúčastňujú kampane. Konferencia bude zameraná na oblasť prevencie a realizáciu „Housing first“ s dôrazom na regionálne špecifiká.

Taktiež ako plynulé pokračovanie témy definovania „trvalého bývania a transformácie myslenia obyvateľov a sociálnych služieb“. Jedným z prvých krokov je prijatie stratégie mesta na roky 2018 – 2021 v koncepcii redukcie pouličného bezdomovectva a následnej strategickej prípravy pilotného programu sociálneho experimentu „Housing first“ (spojenie používané inými mestami).

Zdroj: Bratislava - Magistrát

Odporúčame