Rôzne

Rekonštrukcia Devínskej cesty vyjde na deväť miliónov

Projekt rozsiahlej rekonštrukcie čaká na zhodnotenie vplyvov na životné prostredie.

Ilustračný obrázok k článku Rekonštrukcia Devínskej cesty vyjde na deväť miliónov
9
Galéria
Zdroj: TASR

Na Okresnom úrade Bratislava už prebieha proces posudzovania vplyvov rekonštrukcie na životné prostredie, takzvaná EIA.

„Ukončenie procesu predpokladáme v prvom štvrťroku tohto roku,“ povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Tri mesiace na dopracovanie

Následne bude mať projektant tri mesiace na dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutia podľa podmienok a opatrení, ktoré z procesu EIA vyplynú pre stavbu.

Hlavné mesto vyčlenilo v tohtoročnom rozpočte 120-tisíc eur na projekt rekonštrukcie Devínskej cesty, financie sú však plánované len na projektovú dokumentáciu. Zámer predložený do EIA, predpokladal celkové náklady za zhruba deväť miliónov eur.

„Po spracovaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie a vydaní príslušných povolení bude možné pristúpiť k samotnej realizácii. Výška nákladov na realizáciu predmetnej rekonštrukcie bude známa až po spracovaní projektovej dokumentácie,“ povedal Bubla.

Termín začatia prác nie je možné presne špecifikovať, lebo ich spusteniu predchádza ešte viacero povoľovacích procesov. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj vybudovanie cyklotrasy. Devínsku cestu navyše viackrát zablokovali zosuvy zo svahu nad komunikáciou.

Havarijný stav

Obnova viac ako šesť kilometrového úseku medzi Devínom a križovatkou Devínska cesta – Karloveská má odstrániť havarijný stav komunikácie. Je vystavená vysokej intenzite dopravy, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje jej kapacitu.

„Navyše, nestabilita územia, ktorým cesta prechádza, ju zaraďuje k vysoko rizikovým dopravným úsekom. Z uvedeného dôvodu je Devínska cesta predmetom záujmu inžinierskych geológov už viac ako 20 rokov. Komunikácia bola pred novembrom 1989 neudržia­vaná,“ píše sa v zámere, ktoré mesto predložilo do procesu EIA.

Komplexná obnova

Hlavné mesto v minulosti uviedlo, že je nevyhnutné riešiť rekonštrukciu tejto cesty komplexne, pretože je to jediná logická prístupová komunikácia do centra mesta z mestskej časti Devín vrátane novovybudovaných lokalít s individuálnou výstavbou.

Obnova cesty má zahŕňať aj vybudovanie novej dažďovej kanalizácie či sanáciu skalného masívu technicko-ekologickými prostriedkami. Taktiež stabilizáciu a sanáciu komunikácie zo strany Dunaja a dobudovanie cyklotrasy v celom úseku.

Chcete dostávať pravidelný prísun čerstvých správ z Bratislavy a okolia? Sledujte nás na Facebooku, Instagrame a Twitteri.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie