Správy Samospráva

Bratislava prijme od štátu finančnú injekciu. Pôjde o milióny eur

Hlavné mesto bude poskytnutú výpomoc splácať v rokoch 2024 až 2027.

Ilustračný obrázok k článku Bratislava prijme od štátu finančnú injekciu. Pôjde o milióny eur
Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Bratislava prijme štátnu bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 9,3 milióna eur. Chce tým vykryť tohtoročný výpadok dane z príjmov fyzických osôb. Vo štvrtok o tom rozhodlo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Mestskí poslanci zároveň schválili ďalšiu zmenu tohtoročného mestského rozpočtu.

Bratislava bude pomoc splácať

Pre negatívny vývoj hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvnený najmä pandémiou nového koronavírusu chce vláda SR kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Poskytuje preto bezúročné návratné finančné výpomoci.

Bratislava bude poskytnutú výpomoc splácať v rokoch 2024 až 2027 po 2 327 218 eur. Výpomoc však musí byť použitá do konca roka 2020. Zároveň nesmú byť prekročené limity dlhu. Magistrát deklaruje, že celkový dlh mesta Bratislavy po započítaní návratného finančného príspevku z ministerstva financií dosiahne ku koncu roka hodnotu 48,49 percenta skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Bez úrokov

Hlavné mesto sanuje celkové rozpočtové dosahy pandémie nového koronavírusu znížením bežného rozpočtu, znížením kapitálového rozpočtu, zapojením rezervného fondu či načerpaním nového úveru. „Návratná finančná výpomoc je na rozdiel od uvedených zmluvných dojednaní bezúročnou, čím dochádza k úsporám na úrokoch oproti komerčným úverom, pričom ďalšou z jej výhod je odklad splácania, s prvou splátkou v roku 2024,“ konštatuje samospráva v predloženom materiáli.

Zmena rozpočtu Bratislavy

Mestskí poslanci vo štvrtok zároveň schválili ďalšiu zmenu mestského rozpočtu na základe očakávaného vývoja príjmov a výdavkov do konca roku 2020 a podľa požiadaviek útvarov magistrátu i mestských organizácií. Medzi schválené zmeny patrí napríklad zníženie transferov na kapitálové výdavky pre mestskú organizáciu Generálny investor Bratislavy, zníženie kapitálových príjmov z predaja majetku a z dotácie na rekonštrukciu Michalskej veže, ktorých príjem sa do konca roka neočakáva, zníženie transferov na kapitálové výdavky pre Mestské lesy v Bratislave.

Zmena zahŕňa aj zvýšenie príspevkov na rekreačné poukazy pre príspevkové a rozpočtové organizácie, uvoľnenie viazaných rozpočtovaných výdavkov pre základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ), mestskú políciu či útvary magistrátu, presuny uvoľnených výdavkov na zvýšenie miezd, odvodov v zariadeniach pre seniorov a na rekonštrukcie a údržbu budov ZUŠ a CVČ.

Mení sa aj účel a presun kapitálových výdavkov z dotácie vlády na zakúpenie bytov na odkúpenie stavby ubytovňa Madis vo Vrakuni. Zvyšujú sa kapitálové výdavky na kúpu bytov na Mierovej a nebytových priestorov v podzemných garážach na Mierovej v Ružinove.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM