11 bratislavských škôl sa pýši titulom Zelená škola

Školy programu chránia životné prostredie, vzdelávajú v environmentálnych témach, zlepšujú vzájomné vzťahy, posilňujú zodpovednosť a tvorivosť žiakov.

Počas apríla až júna tohto roku sa 123 škôl uchádzalo o vlajku a medzinárodný certifikát programu Zelená škola, alebo diplom Na ceste k Zelenej škole. Rada Zelenej školy udelila 91 vlajok a medzinárodných „Certifikátov programu Zelená škola“ a 19 diplomov „Na ceste k Zelenej škole“.

Zelené školy

Medzi ocenenými bolo aj 17 bratislavských škôl, presnejšie štyri materské školy, sedem základných škôl a šesť stredných škôl. Z toho až jedenásť získalo medzinárodný Certifikát programu Zelená škola – MŠ Bzovícka 6, MŠ Javorinská, Javorinská 9, SOŠ pedagogická, Bullova 2, Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, ZŠ Holíčska 50, MŠ Dudvážska, Dudvážska 4, Gymnázium Hubeného 23, ZŠ SNP, Ostredková 14, ZŠ Pankúchova 4, Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Nevädzová 3 a Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1.

Diplom Na ceste k Zelenej škole získali Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20 a Kids Paradise, Vyšehradská 12.

Zároveň s certifikátmi Zelenej školy sa odovzdávali aj ocenenia projektu Jedlá zmena, ktorý žiakov vzdeláva o zodpovednej spotrebe potravín a prináša im vhľad na ich environmentálny a sociálny dopad. Toto ocenenie získali Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, ZŠ Nejedlého 8, ZŠ Ostredková 14 a ZŠ Turnianska 10.

Školy programu chránia životné prostredie, vzdelávajú v environmentálnych témach a zároveň zlepšujú vzájomné vzťahy, posilňujú zodpovednosť a tvorivosť svojich žiakov.

Environmentálna výchova

Vlajku a certifikát programu Zelená škola získali školy, ktoré počas uplynulých dvoch rokov realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania a znížiť vplyv školy na životné prostredie. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 62 krajinách sveta.

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku zapojených do programu 321 škôl. Program Zelená škola získal v roku 2016 cenu ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Generálnym partnerom programu je ZSE, partnermi programu sú DM drogerie markt a Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame