V júni vynovili ďalšie dve ulice v Starom Meste

Na opravenom chodníku pribudol aj bezbariérový priechod pre chodcov. Úpravou dopravného značenia zas pribudli nové parkovacie miesta.

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto zrekonštruovala v júni ďalšie dve ulice.

Vynovená Škarniclova

Novú podobu chodníkov zo zámkovej dlažby, zelený pás a asfaltový koberec dostala Škarniclova ulica. "Opravili sme ďalšiu cestu pri základnej škole. Upravili sme chodník a vybudovaním zeleného pásu sme dostali preč z chodníka pred školou nelegálne parkujúce autá,“ hovorí starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Nový povrch dostal aj chodník na druhej strane cesty, vedľa parkovacieho pruhu."Oproti pôvodnému zámeru sme zrekonštruovali aj druhý chodník, ktorý bol po zásahu sieťarov v celej dĺžke prepadnutý,“ vysvetľuje starosta Radoslav Števčík. Na oboch koncoch ulice boli vybudované bezbariérové priechody pre chodcov.

Do financovania prestavby sa podarilo zapojiť aj spoluinvestora, ktorý sa podieľal na vybudovaní zeleného pásu. Spoločnosť J&T REAL ESTATE zaplatila geodetické zameranie, projektovú prípravu, odstránenie asfaltu, vybúranie podkladových vrstiev, výmenu obrubníkov a navážku zeminy. "K celkovému dotvoreniu novej podoby ulice už chýba len doplnenie stromoradia a výsadba krovín do zeleného pásu, ktoré prebehnú na jeseň,“ dodáva starosta Radoslav Števčík.

Pozitívne zmeny na Moskovskej

Od začiatku júla môžu motoristi jazdiť po novom asfaltovom povrchu Moskovskej ulice. Opravy sa dočkal aj úsek od Strážnickej po Záhradnícku ulicu. "Nadviazali sme tak na práce z konca minulého roku, kedy bol vymenený asfalt a opravené chodníky v úseku Poľná Strážnická,“ hovorí starosta Radoslav Števčík. Úpravou dopravného značenia pribudli nové parkovacie miesta. Okrem toho boli na oboch koncoch ulice vybudované bezbariérové priechody pre chodcov.

Celkom preinvestovala mestská časť na Moskovskej ulici 115 tisíc eur. Nový vzhľad Škarniclovej stál Staré Mesto 98 tisíc eur.

Zdroj: Bratislava - Staré Mesto

Odporúčame