Mimoriadna situácia v Horskom parku. Na chodníky a lavičky padali stromy

Pri prechádzke Horským parkom si Bratislavčania musia dávať veľký pozor. Aktuálne tam hrozí nebezpečenstvo pádu stromov.

V obľúbenej oddychovej zóne mnohých Bratislavčanov aktuálne platí mimoriadna situácia. „Po poslednej zime je stav Horského parku alarmujúci. Po obhliadke začiatkom apríla sme zistili, že v parku sú stovky stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov,“ povedal na úvod primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Desiatky popadaných stromov

V parku sa mali koncom mája konať preteky Milá míľa, ale na odporúčanie hlavného mesta, ako vlastníka a správcu pozemkov, organizátori toto podujatie zrušili. Ako prezradil primátor, okolo trate sa nachádza 44 nebezpečných stromov, ktoré by mohli ohroziť účastníkov pretekov.

Krátko po obhliadke sa v Horskom parku zrútilo ďalších 50 stromov, ktoré popadali na lavičky, cestu a chodníky.

Horský park je chránené územie vo 4. stupni ochrany a platí preň prísny režim zasahovania do prírody. Hlavné mesto preto chce nájsť také riešenie, aby Horský park zostal chráneným areálom, ale zároveň, aby bol bezpečný pre Bratislavčanov a ostatných návštevníkov.

Hľadajú okamžité riešenie

Primátor Nesrovnal okamžite kontaktoval ministra životného prostredia, šéfa Štátnej ochrany prírody, starostu Starého Mesta a taktiež organizátora pretekov Kamila Procházku z Nadácie Horský park na tému spoločného stretnutia aj s odborníkmi, ktorého výsledkom má byť riešenie tejto alarmujúcej situácie.

„Do doby, kým sa nevyrieši tento problém, sme v parku osadili informačné tabule, ktoré upozorňujú návštevníkov, že vstupujú do areálu na vlastné riziko a aby sa pohybovali s najvyššou obozretnosťou,“ povedal primátor.

Primátor zároveň prezradil, že možnosťou by mohlo byť preradenie stupňa ochrany do nižšej kategórie, čo ale Štátna ochrana prírody nechce. V hre sú podľa jeho slov aj výnimky, ktoré by umožnili hlavnému mestu zasahovať do areálu tak šetrne, že by tak zabezpečilo bezpečnosť návštevníkov.

„Spravíme všetko potrebné preto, aby sa Bratislavčania mohli v tomto areáli prechádzať bez ohrozenia zdravia,“ dodal na záver primátor.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame