Župa chce zachovať 8-ročné gymnáziá

Bratislavský župan Pavol Frešo sa v najbližších dňoch stretne postupne s riaditeľmi všetkých 8-ročných gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Požiadali ho o to župní poslanci Magdaléna Vášáryová a Dušan Pekár.

Maros Palesch

Dôvodom sú likvidačné zmeny v školskom zákone, ktoré prijal parlament v predchádzajúcom volebnom období. Ten určil, že počet žiakov na 8-ročných gymnáziách má byť 5% z populačného ročníka. V takomto prípade im hrozí postupný zánik. „Zavedenie paušálnej kvóty na počty našich študentov spôsobí zníženie kvality vzdelávania,“ uviedol predseda BSK Pavol Frešo. Na všetkých 31 gymnáziách v Bratislavskom kraji študovalo pred prijatím zákona č. 245/2008 Z. z. 25 až 30% žiakov z daného populačného ročníka. V iných krajoch je ich len okolo 6 až 8%. Prechod v priebehu 3 školských rokov z 25 – 30% na 5% je v Bratislavskom kraji pre 8-ročné gymnáziá likvidačný. „Najväčšie problémy to bude spôsobovať, pochopiteľne, Bratislave,“ povedala Magdaléna Vášáryová, ktorá chce riešiť túto otázku aj na pôde NR SR. „V prípade, že sa nezmení táto kvóta, bude to mať negatívne dopady aj na mestské časti. Našim žiakom sa tým zníži šanca na výber kvalitnej školy v mieste bydliska,“ upozornil poslanec BSK a ružinovský vicestarosta Dušan Pekár. BSK má pripravené niektoré riešenia problému, ale najskôr ich bude konzultovať s ministerstvom školstva.

V školskom roku 2009/2010 sa na osemročné gymnáziá v pôsobnosti BSK prihlásilo 771 uchádzačov, čo niekoľkonásobne prekračuje počet žiakov, ktorých mohli školy prijať do prvého ročníka. Krajský školský úrad povolil pre BSK len 240 žiakov. Na 8-ročných gymnáziách v pôsobnosti BSK študuje aktuálne 2 848 žiakov.

Zdroj: BSK

Tento článok nie je možné komentovať.