Šport

Zmena po 23 rokoch: Karloveský športový klub by mal prejsť pod agendu miestneho úradu

Samospráva odôvodňuje zmenu (s účinnosťou od januára 2020) potrebou zachovania, skvalitnenia a zefektívnenia funkcií, ktoré vykonáva KŠK.

Ilustračný obrázok k článku Zmena po 23 rokoch: Karloveský športový klub by mal prejsť pod agendu miestneho úradu
Zdroj: Bratislava - Karlova Ves

Karloveský športový klub (KŠK) by mal po 23 rokoch skončiť ako samostatný subjekt. Poslanci mestskej časti budú v utorok (5. 11.) rozhodovať o zrušení KŠK ako príspevkovej organizácie mestskej časti a presune kompetencií i majetku do agendy oddelenia správy športových zariadení karloveského miestneho úradu.

Samospráva odôvodňuje zmenu (s účinnosťou od januára 2020) potrebou zachovania, skvalitnenia a zefektívnenia funkcií, ktoré vykonáva KŠK.

„Základnými prínosmi navrhovaného procesu bude zníženie nákladov na prevádzku tým, že mzdovú agendu i vedenie účtovníctva bude môcť zabezpečiť úrad prostredníctvom svojich interných zamestnancov, taktiež väčšia prehľadnosť a transparentnosť hospodárenia a v rámci verejného obstarávania možnosť nakupovať väčšie objemy, a tým dosiahnuť i nižšie ceny,“ argumentuje úrad v dôvodovej správe.

Zdôrazňuje tiež, že všetky doterajšie vzťahy KŠK budú kontinuálne pokračovať, teda i oprávnenie prideľovať športovým klubom v mestskej časti prostriedky prostredníctvom finančných príspevkov.

„Kompetencia prejde novelou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií na komisiu školstva, kultúry a športu miestneho zastupiteľstva,“ vysvetľuje samospráva.

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves zriadila KŠK ako svoju príspevkovú organizáciu 1. januára 1997. Účelom bolo všestranne pomáhať rozvoju telovýchovy a športu v mestskej časti a vytvárať podmienky na realizáciu mnohostranných záujmov a záľub občanov na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti. S týmto cieľom KŠK vykonáva i hospodársku činnosť.

Ilustračné foto, archív

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie