Zľadovatené cesty a chodníky môžu Bratislavčania nahlásiť mestskému dispečingu

Po víkendovom snežení boli v pondelok už od skorých ranných hodín vykonané likvidačné posypy na Kolibe, na Moste SNP, v oblasti Palisád, Kramáre a v Starom Meste.

Na základe pokynov mestského dispečingu sa v pondelok posypávalo v lokalitách Most Apollo a nábrežie, Slavín a v mestských častiach Ružinov a Dúbravka.

Na Moste SNP a v Starom Meste bolo okrem posypu súčasne vykonané aj pluhovanie. Do terénu v pondelok (30. januára) vyrazilo približne 13 sypačov (z 55 mechanizmov) aj s pluhovaním, ktoré aktuálne zabezpečujú údržbu a čistotu verejných priestorov.

Sypače sú v teréne

V rámci skvalitnenia zimnej údržby ciest a chodníkov zabezpečuje hlavné mesto zvýšenú kontrolu jednotlivých lokalít v správe mesta neustálym hliadkovaním v teréne príslušníkmi mestského dispečingu. Zimnú údržbu vykonáva mesto Bratislava prostredníctvom dodávateľskej spoločnosti mesta A.R.K. technické služby s cieľom zmierňovať dopady nepriaznivých vplyvov poveternostných podmienok na zjazdnosť komunikácií.

Sypače budú v teréne, kým bude treba. Postupne sa budú dočisťovať všetky komunikácie. Najzložitejšia je vždy zimná údržba v kopcovitých terénoch – t. j. lokality ako Rača, Kramáre, Koliba či na sídlisku Dlhé diely.

Hlavné mesto vyzýva všetkých občanov k zvýšenej pozornosti a opatrnosti v súvislosti so zimným počasím v Bratislave. Občania môžu svoje postrehy a námety, čo sa týka nezjazdných ciest alebo neschodných chodníkov, nahlásiť mestskému dispečingu na dispecing@bratislava.sk alebo na 02/59 356 761­. Bratislava24­.sk informovala Iveta Kešeľáková z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame