Rôzne

Zariadenie pre seniorov Domov pri kríži oslávilo 25. výročie od svojho vzniku

Zariadenie pre seniorov Domov pri kríži, ktorého zriaďovateľom je hlavné mesto, oslávilo 25. výročie od svojho založenia.

Ilustračný obrázok k článku Zariadenie pre seniorov Domov pri kríži oslávilo 25. výročie od svojho vzniku
7
Galéria
Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

Koncom októbra sa pri tejto príležitosti uskutočnilo slávnostné stretnutie zamestnancov, klientov zariadenia a pozvaných hostí z bratislavského magistrátu a z mestskej časti Dúbravka. Súčasťou slávnostného stretnutia bolo okrem kultúrneho programu a dobrej nálady aj udelenie cien za dlhoročnú aktívnu spoluprácu.

Kultúrny program

„Je mi veľkým potešením osláviť s vami tento deň, ktorý po toľkých rokoch spolupráce a spolunažívania naznačuje, že sa nám spoločne darí a vieme spojiť kvalitu poskytovaných služieb s potrebami našich klientov,“ povedala na úvod riaditeľka zariadenia Janka Dudoňová.

Súčasťou oslavy bol zaujímavý kultúrny program, v ktorom zarecitovala krásnu báseň “Ruky“ klientka zariadenia a herečka Eva Kristínová, ako aj folklórne vystúpenie súboru KLNKA a hudobných hostí, ktorí si hovoria „Páni bratia“. Tí svojím spevom a hrou na viacero hudobných nástrojov rozospievali takmer všetkých zúčastnených.

Ocenenia

Pri príležitosti štvrťstoročia založenia zariadenia boli vedeniu a klientom zariadenia udelené ocenenia za dlhoročnú a každodennú prácu a spoluprácu.

Medzi ocenenými bola riaditeľka zariadenia, ktorá má veľkú zásluhu na tom, že zariadenie pre seniorov Domov pri kríži nie je len zariadenie, ale predovšetkým je to ten ozajstný domov, kde sa obyvatelia a zamestnanci cítia ako jedna veľká rodina.

Ocenenia a veľkého poďakovania sa dostalo aj Anne Dohnálovej za jej prácu, ktorú nepretržite už dvadsaťpäť rokov vykonáva v sociálno-ošetrovateľskej sfére ako vedúca oddelenia. Ocenení a obdarovaní krásnymi kvetmi boli aj obyvatelia, ktorí prišli do domova hneď po jeho otvorení a dodnes sú klientmi zariadenia.

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie vzniklo v roku 1991 ako samostatná rozpočtová organizácia Okresného úradu Bratislava. Od roku 2002 bolo zariadenie delimitované pod Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky ako zariadenie s celoročným pobytom, ktoré má kapacitu 160 miest.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodoch.

Sociálnu službu v zariadení nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM