Ilustračný obrázok k článku VšZP vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
Zdroj: VšZP

VšZP vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Budovu aj s pozemkami v Banskej Bystrici chce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. predať formou obchodnej verejnej súťaže.

Tlačové správy
Tlačové správy

VšZP vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Budovu aj s pozemkami v Banskej Bystrici chce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. predať formou obchodnej verejnej súťaže.

Ilustračný obrázok k článku VšZP vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
Zdroj: VšZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka, vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom. Predmetom predaja sú budova a pozemky na Hornej ulici č. 26 v Banskej Bystrici, LV 5349.

Záujemcovia môžu požiadať o súťažné podmienky najneskôr do 9. 4. 2021 na e-mailovej adrese katarina.krajcova1@vszp.sk.

Návrh na odkúpenie nehnuteľností môže predložiť len navrhovateľ, ktorý si vyžiadal súťažné podmienky.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže, odmietnuť všetky návrhy alebo ukončiť súťaž ako neúspešnú bez uvedenia dôvodu.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: VšZP
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín