Vo Vrakunskom lesoparku osadili ekologické psie toalety

Problém so psími exkrementami sa Vrakuňa rozhodla riešiť originálne. Na území mestskej časti nainštalovali unikátne "psie toalety". Poznáte ich výhody?

Verejné priestranstvá plné psích exkrementov, nepríjemný zápach a riziko nákazy. Tieto problémy by Vrakuňu už trápiť nemali. Mestská časť sa z dôvodu skvalitnenia služieb poskytovaných svojim občanom, ako aj z dôvodu ochrany životného prostredia, rozhodla nainštalovať na svojom území ekologické psie toalety.

„Nainštalovali sme dve takéto ekologické psie toalety a sú umiestnené vo Vrakunskom lesoparku,“ pre Bratislava24.sk povedal Ján Lalík z Referátu životného prostredia a verejnoprospešných služieb na miestnom úrade vo Vrakuni.

Ako to funguje

Ekologické psie toalety zabezpečuje spoločnosť Eco Dog Toilet Group s. r. o. a sú unikátne tým, že obsahujú zložku s obsahom psích feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia toalety.

Práve tá priťahuje psov, ktorí tak vykonajú potrebu na mieste, na to určenom. To znamená, že nedochádza ku kontaktu psieho moču a výkalov s okolitým prostredím a jeho následnej kontaminácii.

Výhody toalety

Pozitívnymi znakmi takýchto psích toaliet sú čistejšie a voňavejšie parky, ihriská a iné verejné priestranstvá. Znižuje sa tým pádom možnosť nákazy ľudí, najmä detí a tehotných žien, miliónmi baktérií a parazitov v psích exkrementov.

Taktiež sa znižuje riziko kontaminácie pôdy, spodných vôd a vodných tokov. Tento typ psích toaliet zároveň odbremení miestnu samosprávu od nákladov na odstránenie následkov znečistenia životného prostredia.

Ilustračný obrázok

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame