Nina Táborská Samospráva

Viete kde sa zbaviť objemného odpadu? Čiernych skládok je v Bratislave viac než dosť. Pozor však na fotopasce

Určite ste si všimli, že sa pred vašim panelákom pri kontajneroch nachádzali predmety, ktoré tam vôbec nemali čo hľadať. Nehovoriac o čiernych skládkach. Starý televízor, práčka, sporák,... Všetko ale patrí do zberných dvorov. Niektoré mestské časti majú vlastné zberné miesta, viete kde ich hľadať?

Ilustračný obrázok k článku Viete kde sa zbaviť objemného odpadu? Čiernych skládok je v Bratislave viac než dosť. Pozor však na fotopasce
Zdroj: TASR

Každý kto má trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave a je zapojený do systému množstvového zberu komunálneho odpadu, môže vyviesť nechcené veci na Starú Ivanskú cestu 2. Tento zberný dvor je zriadený na účely bezplatného legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu. Ak sa potrebujete zbaviť iného ako komunálneho odpadu, môžete tak na tomto mieste urobiť len za peňažnú úhradu.

Bezplatne vám prevezmú tento odpad:

  • Drobný stavebný odpad
  • Biologicky rozložiteľný odpad
  • Kovy – predovšetkým železný šrot
  • Plasty – predovšetkým PET a fólie
  • Sklo
  • Elektroodpad z domácností
  • Svetelné zdroje
  • Batérie a akumulátory
  • Drevo

Odpad, ktorý vám prevezmú za úhradu:

  • Pneumatiky prípadne osobný automobil

Nezabudnite, že ak chcete čokoľvek zo spomínaného odovzdať, je potrebné, aby ste sa preukázali jednak dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Bratislave a tiež dokladom preukazujúcim prihlásenie do systému množstvového zberu.

Prečítajte si tiež: Bratislava, zrkadlo svojich obyvateľov. Spoliehame sa na to, že po nás ulicu niekto uprace?

Niektoré mestské časti Bratislavy vytvorili pre svojich obyvateľov vlastné zberné dvory, na ktorých sa môžete bezplatne „zbaviť“ objemného odpadu, pravdaže za osobitých podmienok prevádzkovania.

Konkrétne ide o tieto mestské časti Bratislavy: Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo. Zberné dvory sú určené len pre obyvateľov – nepodnikateľom danej mestskej časti.

Mestská časť Adresa Odpad
Podunajské Biskupice Dvojkrížna objemný odpad, drobný stavebný odpad do množstva 0,25 m3/rok, elektroodpad neobsahujúci nebezpečné časti, papier a lepenku, plasty a sklo, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, pneumatiky (4 ks na jeden odber/rok)
Vrakuňa Ihličnatá 7 objemný odpad, drobný stavebný odpad za jeden prívesný vozík – 1 m³/rok od jedného obyvateľa, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, sklo, papier a lepenka, plasty, drevo neobsahujúce nebezpečné látky, opotrebované pneumatiky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (okrem chladničiek, počítačov, televízorov a žiariviek
Nové Mesto Zátišie alebo Račianska 28 Zátišie: drobný stavebný odpad – 1 m³/osoba a mesiac, Račianska: biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene
Rača Pri šajbách objemný odpad – max. 150 kg/osoba a rok, drobný stavebný odpad –max. 150 kg/osoba a rok, nie viac ako 1 m³ osoba/rok, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene – max. 3 vrecia/osoba a týždeň
Devínska Nová Ves Denova, Eisnerova 25 objemný odpad – v množstve 200 kg, nie viac ako prívesný vozík/osoba a polrok, drobný stavebný odpad v množstve 50 kg /osoba a polrok, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene bez obmedzenia
Záhorská Bystrica Ekocentrum, Čsl. tankistov objemný odpad, drobný stavebný odpad max. 100 kg/pôvodcu a rok, textil, biologicky rozložiteľný odpad, vykupujú: kovový šrot a farebné kovy, autobatérie, papier
Petržalka Čapajevova 6 objemný odpad v množstve do 1 m³/rok a jednu domácnosť – len rozobratý drevený nábytok,drobný stavebný odpad max. 200 kg/rok na jednu domácnosť a odpady po drobných stavebných úpravách, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, odpadový papier na recykláciu, tabuľové sklo, kovový odpad, biologicky rozložiteľný odpad, elektroodpad z domácností – chladničky, práčky, TVP, PC, monitory a pod., pneumatiky z osobných motorových vozidiel a motocyklov za úhradu 1,50€/ks
Rusovce Vývojová 8 objemný odpad v množstve 200 kg/osoba a rok, tabuľové sklo, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, pneumatiky za úhradu – 1,50 €/ks.
Jarovce Študienac, Trnková V zbernom dvore sa bezplatne odoberá v marci až novembri: objemný odpad, drobný stavebný odpad, papier, PET fľaše, sklo, odpad z údržby zelene,drevo
Čunovo Na hrádzi domový odpad, drobný stavebný odpad,odpad z údržby zelene

Zrkadlo Bratislavy

Nie je novinkou, že na území Bratislavského kraja je niekoľko čiernych skládok, na ktorých sa obyvatelia mesta pohodlne zbavujú všetkého, čo sa im už doma nehodí. Isteže, nepotrebujú vypisovať žiaden formulár, nemusia mať trvalé bydlisko a ani sa viac o čo starať.

Bohužiaľ, iniciatívu v takomto prípade opäť preberá Zelená hliadka, ktorá na utajených a „najviac frekventovaných“ miestach osadila fotopasce. Skrinky splývajúce s prostredím a s fotoaparátom, ktorý pri pohybe urobí snímku a pošle priamo do mobilu a tiež emailom Zelenej hliadke.

Podľa slov Matúša Čupku, zakladateľa Zelenej hliadky, nájdeme čierne skládky vo všetkých mestských častiach vrátane Starého mesta. "Každý priestor, ktorý umožňuje anonymné zbavenie sa odpadu je potenciálne ohrozený,“ vysvetľuje Čupka.

Bratislava je zrkadlom svojich obyvateľov. Chyba je nie len v politikoch, zametačoch, vodičoch pouličných kief, ale aj v nás.

Prečítajte si tiež: Vandalizmus na stanici Vinohrady dosiahol vrchol. Zelená hliadka opäť prebrala zodpovednosť

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM