Viete, čo symbolizuje zlatý jeleň v erbe Bratislavského kraja?

Jeleň, koleso a vlnovka. To je asi všetko, čo väčšina z nás vie o erbe Bratislavského kraja. Odhalíme vám jeho dávnu symboliku.

Symbolmi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), podobne ako aj ostatných krajov na Slovensku, sú erb, pečať a vlajka. Málokto však vie, čo erb so zlatým jeleňom a kolesom vlastne znamená.

Korene v histórii

Bratislavský kraj sa rozprestiera v ústrednej časti historickej Prešporskej stolice. Erb BSK preto vychádza z heraldického základu historickej stolice, ktorý bolo totožný s erbom rodu dedičných županov Pálfiovcov.

Erb Pálfiovcov tvorí zelené trojvršie na modrom poli, spoza ktorého vyčnieva zlaté koleso a z neho „vyrastá“ zlatý jeleň. Motív erbu – jeleň a koleso – je rovnaký ako u spríbuznených rodov Erdődy a Bakóczy, ktorí boli pravdepodobne prví majitelia erbu.

Jeleň – záchranca

Motív jeleňa v erbe pochádza z legendy, podľa ktorej statný paroháč zachránil rodinu. Keď sa raz viezli veľkou rýchlosťou v koči, nalomilo sa im koleso. Do cesty im náhle vbehol jeleň a zostal stáť pred kočom, takže museli zastaviť. Vďaka tomu zistili, že povoz má nalomené koleso, ktoré by už dlho nevydržalo. Ak by nezastavili, koč v ktorom sa viezli, by sa celkom určite prevrátil… Jeleňa, ktorý sa im postavil do cesty, považovali za Boží zásah a erbom mu vzdali hold za záchranu životov. Jeleň a koleso sa stali znakom rodu.

Heraldický opis erbu znie: v modrom štíte zlatý jeleň v striebornej zbroji, vyrastajúci zo strieborného kolesa, vystupujúceho zo zlatého zvlneného pruhu.

Na odlíšenie od pôvodného erbu Bratislavskej župy bolo zelené trojvršie nahradené zlatým zvlneným pruhom, ktorý symbolizuje toky riek Dunaja a Moravy. Autormi výtvarného návrhu erbu sú heraldici Zdenko Alexy, Ladislav Vrteľ a akademická maliarka Dragica Vrtelová.

Zdroj: BSK

Zdroj: bratislava.dnes24.sk