Maros Palesch Rôzne

Viac ako dvesto sťažností a petícií

BRATISLAVA. Bratislavčania podali v roku 2010 na vedenie samosprávy celkom 168 podaní, sťažností a v 34 prípadoch boli zaevidované petície občanov týkajúce sa života v slovenskej metropole.

Najväčší počet sťažností smeroval do oblasti cestného hospodárstva – osvetlenie, výtlky, zimná údržba (22 sťažností, oprávnených 18) a následne nájmu nehnuteľností – rušenie nočného kľudu, prieťahy pri vydávaní povolení (20 sťažností, oprávnených 11).

V zmysle pravidiel vybavovania podaných sťažností bolo vykonané ich vecné šetrenie a v 105 prípadoch bola zistená oprávnenosť podaní, pričom magistrát hlavného mesta prijal opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov, problémov. V 29 prípadoch sa sťažnosť týkala kompetencií inej inštitúcie, a preto boli odstúpené napríklad príslušnej mestskej časti, mestskej polícii či štátnej inštitúcii.

V roku 2010 zaevidoval bratislavský magistrát 31 petícií občanov, pričom v 10 prípadoch išlo o petíciu, ktorá bola mestu doručená len na vedomie a v jednom prípade odstúpil magistrát petíciu na priame vybavenie mestskej časti Rača. Po posúdení jednotlivých petícií v 6 prípadoch hlavné mesto vyhovelo občanom, v 14 prípadoch mesto požiadavkám ľudí podpísaných pod petíciou vyhovieť nemohlo, pretože by samospráva išla nad rámec jej zákonných kompetencií, právomocí. Mesto kladne riešilo petíciu týkajúcu sa úpravy trasy linky 44 (petícia podpísaná 659 občanmi), nepredĺženia nájomnej zmluvy pre Súkromné gymnázium Mercury (podpísaná 193 občanmi), či nepovolenia výstavby obytného domu na Trnavskej ulici (podpísaná 303 občanmi).

Vybavovanie sťažností a petícií je taktiež pod priamou kontrolou poslancov mestského zastupiteľstva, vďaka informácii o ich konkrétnom riešení, ktorú na rokovanie zastupiteľstva každoročne predkladá magistrát.

Priestor pre podávanie podnetov, hlavne na neetické či nezákonné konanie pracovníkov bratislavskej samosprávy, rozšírila od augusta t.r. špeciálna e-mailová adresa korupcia@bratislava.sk, o zriadení ktorej rozhodol primátor Milan Ftáčnik. Vytvorenie protikorupčnej mailovej adresy má pomôcť súčasnému vedeniu mesta zlepšiť dôveru verejnosti k samospráve, má zvýšiť transparentnosť rozhodovania o dôležitých otázkach v živote slovenskej metropoly. Na uvedenú adresu môže byť podaný podnet aj anonymne, pričom v záujme ochrany sťažovateľa priamy prístup k podaniam má výlučne primátor mesta.

Zdroj: Magistrát hl. m. SR Bratislava, Ľubomír ANDRASSY

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM