Ilustračný obrázok k článku V Petržalke pribudli komunitné kompostoviská. Kde ich nájdete?
Zdroj: OLO a.s.

V Petržalke pribudli komunitné kompostoviská. Kde ich nájdete?

Samospráva Petržalky vzdeláva o starostlivosti o zeleň už deti v škôlkach.

ESL Správy Samospráva
ESL Správy Samospráva

V Petržalke pribudli komunitné kompostoviská. Kde ich nájdete?

Samospráva Petržalky vzdeláva o starostlivosti o zeleň už deti v škôlkach.

Ilustračný obrázok k článku V Petržalke pribudli komunitné kompostoviská. Kde ich nájdete?
Zdroj: OLO a.s.

Jedným z nosných projektov petržalskej samosprávy je podpora vzdelávania v oblasti environmentalistiky na materských školách prostredníctvom projektu Spoločne EKO. Inicioval ju starosta mestskej časti Ján Hrčka. Zapojené školy s podporou oddelenia životného prostredia realizujú na základe daných tém vlastné projekty.

Ekologický úrad

Keďže chce ísť miestna samospráva príkladom oddelenie životného prostredia začalo pracovať aj na adaptácii projektu Spoločne EKO – úrad. V rámci neho sa v spolupráci s vicestarostkou Janou Hrehorovu podarilo napríklad umiestniť koše na zber použitých zubných kefiek. Realizovať a umiestňovať sa tiež budú informačné oznamy k správnemu triedeniu odpadov a dopĺňať nové koše na triedené zložky odpadov.

„V oblasti odpadového hospodárstva sa referát čistoty a poriadku zameriaval na zabezpečovanie ďalších smetných nádob na malý komunálny odpad. Z poslaneckých priorít sa podarilo zakúpiť 45 kusov exteriérových košov z vymývaného betónu, ktoré budú umiestnené do vybraných oblastí a 6 „hlasovacích“ košov na cigaretové ohorky,“ povedal Jakub Kuruc z referátu čistoty a poriadku.

„Mestská časť chce byť oporným bodom pre všetkých, ktorým rovnako záleží na kvalitnom životnom prostredí, preto je oblasť životného prostredia jednou z hlavných priorít súčasného vedenia MČ,“ dodal vicestarostka Jana Hrehorová, ktorá spolupracuje na viacerých projektov súvisiacich so životným prostredím a skvalitnením verejných priestranstiev.

Kompostoviská

V spolupráci so spoločnosťou JRK a miestnymi obyvateľmi pribudli v Petržalke aj prvé dve komunitné kompostoviská na Romanovej a Budatínskej ulici. Ďalšia spolupráca sa podarila s organizáciou zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK s.r.o., ktorá umiestnila pilotne na 15 vybraných miestach stacionárne nádoby na zber drobného elektroodpadu, batérií a akumulátorov.

Vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková vidí veľký potenciál v rozširovaní spolupráce a komunikácie.

"Komunikácia s obyvateľmi a následná spolupráca sú nesmierne dôležité pre zlepšenie kvality nášho životného prostredia. Aj z toho dôvodu sme všetkým správcom a predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov rozposlali emaily za účelom nadviazania vzájomnej spolupráce. Cieľom je vytvoriť komunikačnú platformu medzi mestskou časťou a zvolenými reprezentantmi vlastníkov bytov a nebytových priestorov,“ vysvetľuje Daniela Vašková Kasáková.

foto je ilustračné

Zo života v Petržalke:

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín