V Dúbravke sa bude rekonštruovať do konca roka. Čo všetko opravia?

Dúbravke sa v tomto roku podarilo ušetriť nemalé peniaze z rozpočtu mestskej časti. Tie použije na rôzne opravy a rekonštrukcie.

Rok 2017 sa blíži k záveru a samosprávy v hlavnom meste pomaly dokončujú posledné naplánované ciele. Výnimkou nie je ani mestská časť Dúbravka, ktorá sa chce do konca kalendárneho roka venovať predovšetkým opravám a rekonštrukciám.

Ušetrené peniaze

Na nedávnom mimoriadnom zastupiteľstve mestskej časti schvaľovali dúbravskí poslanci zmenu rozpočtu. Samospráve sa totiž podarilo získať peniaze z eurofondov na rekonštrukciu materskej školy na Fedákovej ulici vo výške viac ako 500-tisíc eur. Týmto projektom nielenže vytvorila 92 nových miest pre škôlkárov, ale podarilo sa jej aj ušetriť financie z rozpočtu mestskej časti.

Ušetrené peniaze tak mohla samospráva využiť na iné dôležité projekty. „Vzhľadom na pozitívny vývoj na strane príjmov navrhujeme zvýšenie výdavkov v štyroch kľúčových oblastiach života mestskej časti,“ vysvetľoval zmenu rozpočtu prednosta úradu Rastislav Bagar.

Konkrétne ide o opravy havarijných stavov komunikácií a chodníkov, budovanie parkovacích miest, starostlivosť o zeleň, životné prostredie a detské ihriská, vynovenie vybavenia materských škôl a školských jedální a opravy školských budov a peniaze pôjdu aj na kultúru a vzdelávanie.

„Poslanci schválili zmeny v rozpočte bez pripomienok. Ešte tento rok by sa tak mali opravovať chodníky v havarijných stavoch a taktiež pracovať na detských ihriskách,“ Bratislava24.sk informovala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.

Opravy už začali

Zmeny na detských ihriskách prebehli už na Húščavovej ulici a Ulici kpt. Jána Rašu. Samospráva zároveň dokončuje označovanie nových parkovacích miest pri OC Saratov a začala aj opravu zničeného chodníka popri Základnej školy Pri kríži. „V súvislosti so školskými budovami odobrili poslanci nevyhnutné opravy v šiestich materských a dvoch základných školách,“ dodala Marcinatová.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Odporúčame