Andrea Mesarčíková Rôzne

V bývalej MŠ v Petržalke bude krízové centrum

V najbližších dňoch sa začne rekonštrukcia bývalej materskej školy na Budatínskej ulici v Bratislave-Petržalke. Bude v nej Krízové centrum pre 80 klientov ročne.

Krízové centrum bude rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Cieľovými skupinami sú fyzické osoby, rodiny alebo deti v krízovej situácii, ktoré si vyžadujú cielenú starostlivosť so zameraním na úpravu výchovných a sociálnych pomerov. V prípade dieťaťa je cieľom aj zlepšenie školskej dochádzky a výsledkov štúdia. V prípade dospelého prispeje projekt i zaradeniu do pracovného procesu.
"Krízové centrum má za úlohu poskytnúť bezpečné zázemie vrátane odborného poradenstva a uľahčiť návrat do bežného života tým ľuďom, ktorí prekonali vážnu, život alebo zdravie ohrozujúcu situáciu, povedal bratislavský primátor Andrej Ďurkovský.
Hlavné mesto reagovalo na výzvu Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na prípravu individuálneho projektu pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií. Mesto predložilo žiadosť 7. júla 2008 na takýto príspevok na investičný projekt Krízové centrum – rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava. Žiadosť schválil 29. apríla 2009 Výbor pre Finančný mechanizmus a Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva.
Celkové výdavky na projekt sú 1,911 milióna eur. Nenávratný finančný príspevok je vo výške 1,101 milióna eur a bude použitý na financovanie celkových oprávnených výdavkov. Mesto prispeje sumou 810.000 eur. Predpokladaný čas realizácie projektu je máj 2010 až február 2011, jeho ukončenie je naplánované na marec 2011.
TASR o tom dnes informovala hovorkyňa bratislavského primátora Beatrice Szabóová.

Zdroj TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie