Súťaž k fasáde hotela Kyjev je transparentná, vyhlásil developer. Architekti si myslia opak

Developer tvrdí, že jeho cieľom nie je direktívne vytýčiť vybraný okruh architektonických kancelárií, ale dosiahnuť najlepší možný výsledok pre bývalý hotel Kyjev.

Architektonická súťaž na návrhy riešenia fasád pripravovanej revitalizácie súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici v Bratislave vrátane bývalého hotela Kyjev je podľa britského developera Lordship transparentná a má jasné pravidlá. Investor tak reaguje na stredajšie (26. 9.) vyhlásenie Slovenskej komory architektov (SKA), ktorá odporučila svojim členom zvážiť účasť v tejto súťaži. Dôvodom je podľa komory fakt, že zverejnené súťažné podmienky nie sú v súlade so súťažným poriadkom SKA.

Chcú oživiť centrum mesta

Súťaž pred pár dňami vyhlásila spoločnosť SK Centre, dcérska firma spoločnosti Lordship. Developer deklaruje, že pravidlá súťaže nie sú v rozpore so súťažami na obdobných projektoch iných investorov. „Ide o súťaž vyhlásenú súkromným investorom, ktorý nijako neobmedzuje okruh záujemcov. Naším cieľom nie je direktívne vytýčiť vybraný okruh architektonických kancelárií, ale dosiahnuť najlepší možný výsledok pre bývalý hotel Kyjev,“ uviedla spoločnosť Lordship.

Ako tvrdí, s odborníkmi z radov architektov, zástupcov mesta i tretieho sektora minulý rok diskutovali a podnety z tejto diskusie boli jedným z dôvodov pre vypísanie verejnej súťaže. „Takisto prieskum verejnej mienky ukázal, že Bratislavčania si neželajú ďalšie konzervovanie neutešeného stavu, ale zmenu. Drvivá väčšina obyvateľov mesta si želá oživiť dnes mŕtvu časť centra Bratislavy, a to vieme zabezpečiť na pozemkoch a budovách, ktoré vlastníme,“ tvrdí investor.

SKA nechce niesť zodpovednosť

Doterajší priebeh architektonickej súťaže podľa neho potvrdzuje, že jej podmienky sú dostatočne motivujúce, nakoľko už teraz eviduje takmer 20 súťažiacich. Okrem finančnej odmeny majú byť pre architektov motivačnými faktormi aj prestíž, referencia a prísľub pokračovania spolupráce na projekte. „Medzi členmi poroty a aj doteraz prihlásenými súťažiacimi sú aj členovia SKA a architekti, dizajnéri či stavební inžinieri, ako je v obdobných súťažiach bežnou praxou,“ uviedol Lordship.

SKA informovala, že v prípade rozporov vyplývajúcich zo súťaže nebude môcť preberať za vzniknutý stav žiadnu zodpovednosť. Právo vyhlasovateľa na vyhlásenie súťaže podľa vlastných podmienok a kritérií rešpektuje. Napriek tomu však považuje zverejnenú ideovú súťaž za nevyužitú šancu na korektné a zodpovedné hľadanie riešenia v mimoriadne exponovanom a náročnom urbanistickom, architektonickom a historicky, kultúrne i spoločensky významnom území Bratislavy.

Záujemcovia majú čas do 31. októbra na predkladanie návrhov do súťaže, ktorú vyhlásila SK Centre. Developer už v auguste avizoval, že by sa rekonštrukcia chátrajúceho objektu hotela Kyjev v centre hlavného mesta mohla začať počas budúceho roka.

Na titulnej fotografii je vizualizácia hotela od spoločnosti Lordship.

Zdroj: TASR