Starosta Ružinova Martin Chren bude mať mesačný plat 4391 eur

Podľa poslancov je navýšenie základného platu starostu o 30 percent stredným navýšením po dohode s jednotlivými poslaneckými klubmi.

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren bude mesačne poberať plat vo výške 4391,40 eura. Rozhodli o tom v stredu ružinovskí poslanci na prvom pracovnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Takúto finančnú odmenu za vedenie mestskej časti bude šéf ružinovskej samosprávy poberať od 1. februára.

Zriadili miestnu radu

Podľa poslancov je navýšenie základného platu starostu o 30 percent stredným navýšením po dohode s jednotlivými poslaneckými klubmi. Ak bude poslanecký zbor s prácou starostu spokojný, poslanci vidia priestor časom na zvýšenie jeho platu, prípadne zníženie, ak s prácou nového šéfa samosprávy spokojní nebudú.

Poslanci zároveň zriadili pre nové štvorročné volebné obdobie miestnu radu a deväť miestnych komisií pôsobiacich pri miestnom zastupiteľstve.

Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bude viesť Marek Machata, Komisiu mandátovú, legislatívnoprávnu a kontroly Michaela Biharyová. Šéfom Komisie finančnej, podnikateľských činností bude Vladimír Sirotka a Komisiu územného plánovania, životného prostredia povedie Katarína Šimončičová.

Komisia školstva, kultúry a športu bude zasadať pod vedením Marcely Kulifajovej a Komisii sociálnych služieb bude predsedať Eva Bacigalová. Predsedníčkou Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia bude Monika Ďurajková, šéfom Komisie dopravy bude Peter Herceg. Komisia informatizácie má ako predsedu Františka Bolgáča.

Zastupiteľstvo taktiež menovalo 11 sobášiacich poslancov, ktorí budú môcť spolu so starostom viesť sobášne obrady.

Zdroj: TASR